Seudullista kuntien omistamaa yhtiötä harkitaan Länsi-Kotkan kiinteistönhoito- ja siivoustehtävien ulkoistuspilotin vaihtoehdoksi.

Kotkan kaupunginhallitus päätti maanantaina asettaa ohjausryhmän, jonka tehtävänä on syyskuun loppuun mennessä selvittää vaihtoehtoja kaupungin tilapalvelun tukipalvelujen kehittämiseksi siten, että kehittämistoimista olisi odotettavissa kaupungille säästöä ja kehittämistoimet voitaisiin ottaa huomioon kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa vuodelle 2014.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että ohjausryhmä esittelee hallituksen kesäkuun kokouksessa tilannekatsauksen asian etenemisestä.

Kaupunginhallitus haluaa myös, että ohjausryhmän suositteleman vaihtoehdon lisäksi myös muut vaihtoehdot esitetään raportissa vertailukelpoisin luvuin ja perusteluin.

Seudullinen yhtiö yksi vaihtoehto

Tilapalvelu on alkuvuodesta 2013 selvittänyt tilapalvelun tukipalveluiden kehittämistä säästöjen aikaansaamiseksi. Esillä on ollut mainittuja tukipalveluja – talokunnossapidon kiinteistönhuoltoa ja siivoustointa – koskeva mahdollinen pilottihanke. Selvityksissä pilottihanke on rajattu koskemaan Länsi-Kotkan alueella sijaitsevia kiinteistöjä.

Pilottihankkeen osalta on järjestetty yt-neuvottelu 13.3. ja asiaa on käsitelty myös yt-neuvottelukunnassa 14.3. Asian käsittelyn edetessä esille on tullut myös muita mahdollisia toimintatapoja, jotka on syytä selvittää ennen päätöksentekoa.

Pilottihankkeen rinnalle vaihtoehdoiksi on otettu esille mm. seudullisen yhtiön perustaminen. Tällainen yhtiö ottaisi tehtäväkseen nyt kyseessä olevat tilapalvelulla olevat tehtävät.

Yhtiömuotoinen yhteistoiminta on ollut esillä myös keskusteluissa Kymenalaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carean edustajien kanssa. Tavoitteena on, että kehittämistoimet voitaisiin panna täytäntöön viimeistään 1.1.2015 lukien.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *