Sähkömarkkinalailla pyritään varmistamaan sähkönjakelua poikkeustilanteissa – asukkaiden ja yritysten tasa-arvo vaarassa.

Uudessa sähkömarkkinalakia koskevassa esityksessä, joka annettiin 20.3.2013, ehdotetaan muun muassa säännöksiä sähköverkkojen toimitusvarmuuden parantamisesta ja sähköverkonhaltijoiden varautumisen tehostamisesta.

Toimitusvarmuutta koskevat ehdotukset ovat peräisin vuoden 2011 Hannun ja Tapaninpäivän myrskyjen aiheuttamista alueellisista ja osin pitkistä sähkökatkoista.

Ehdotuksen kokonaisinvestointitarve olisi 15 vuoden ajalla yhteensä noin 3,5 miljardia euroa. Tämä merkitsisi kotitalouksille noin 16–22 prosentin keskimääräistä korotusta sähkön nykyiseen siirtohintaan verrattuna ja 8-10 prosentin keskimääräistä korotusta sähkön kokonaishintaan.

Kustannuksissa tulee olemaan sähköyhtiökohtaisia eroja riippuen muun muassa toiminta-alueen alueen metsäisyydestä, maantieteellisestä laajuudesta sekä jo tehdyistä kaapeloinneista tai muista verkon varmuutta parantavista toimista.

Kuntaliiton mukaan sähkön jakeluverkon haltijat ovat hyvin erilaisia jakeluvarmuutensa suhteen, ja verkkojen parantamisen kustannukset kaapeloinnin, siirtojen tai reunusmetsien raivauksen myötä voivat nousta kohtuuttoman suuriksi. Viime kädessä verkoston parantamiskustannukset tulevat sähkönkäyttäjien maksettaviksi siirtohinnoissa.

– Todennäköistä on, että jakeluvarmuudeltaan haavoittuvimmat verkonhaltijat joutuvat investointien lisäksi maksamaan samaan aikaan korotettuja sähkönjakelun keskeytyskorvauksia asiakkailleen, Kuntaliitosta arvioidaan.

– Varmuutta parantavat investoinnit sähkön jakeluun ovat välttämättömiä. Kustannusten tulisi kuitenkin olla kohtuullisia myös pitkällä tähtäimellä – riippumatta siitä missä päin maata asuu tai toimii. Kohtuullista jakeluhintatasoa voidaan tuskin saavuttaa ilman täydentäviä tasausjärjestelmiä tai tinkimättä esitetyistä toimitusvarmuusvaatimuksista. Harkintaa tullaan varmasti tarvitsemaan todellisten kustannusvaikutusten selvittyä. 

Kuntaliiton lausunto vuodelta 2012

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *