Useimmat johto- ja putkiverkostojen haltijat ovat siirtäneet verkkotietonsa digitaaliseen muotoon. Tämä mahdollistaa tiedon hyödyntämisen uudella tavalla ja auttaa kuntien eri palvelulaitoksia koordinoimaan töitään entistä paremmin.

Pääkaupunkiseudulla on jo pitkään ollut käytössä kaupunkien omat yhdistelmäjohtokartat, mutta nyt palveluja tarjoavat myös kaupalliset toimijat.
 
Eräs yhdistelmäjohtokarttaratkaisujen (YJK) keittäjistä on Keypro Oy, jonka toimitusjohtaja Ari Rummukainen kertoon niiden tulleen laajaan käyttöön Suomessa vasta viime vuonna. Taustalla Keypron kehittämässä palvelussa ovat yhtiön aiemmin kehitetyt ohjelmistot muun muassa vesilaitosten tekniseen hallinnointiin. Pääkaupunkiseudulla, jossa YJK on toteutettu kuntien oman henkilöstön tuottamana, se on ollut jokapäiväinen työkalu rakentajille ja suunnittelijoille jo pitkään.
 
– Uskon, että YJK:sta tulee jatkossa infrasuunnittelun tärkeimpiin kuuluva työkalu, Rummukainen kiteyttää.
 
Lähtötietojen kirjavuus ja puutteellisuus oli pitkään keskeisenä pullonkaulana sille, että vesilaitosten, katuteknisten yksikköjen, sähköyhtiöiden ja teleoperaattoreiden karttoja olisi voitu yhdistää järkevästi. Keypron ratkaisussa lähtötietojen keskinäinen kirjavuus ei ole esteenä niiden yhdistämiseen samaan mittatarkkaan karttapohjaan. Näin kaikki eri johtolajit saadaan suhteellisen vaivattomasti samaan digitaaliseen näkymään.
 
Mikkelissä ollaan tyytyväisiä
Mikkelin kaupunki on yksi esimerkki yhteiseen GIS-paikkatietokantaan perustuvien yhdistelmäjohtokarttojen käyttäjistä.
 
– Sekä odottaminen että virheet maksavat työmaalla. On ehdoton etu, jos näitä molempia saa minimoiduksi. Vajaan vuoden kokemuksen perusteella on todettavissa, että yhdistelmäjohtokarttapalvelun avulla tämä on mahdollista, toteaa Mikkelin vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki.
 
Mikkelin vesilaitoksen lisäksi seudun yhteisessä YJK-tietokannassa ovat mukana kaupungin muut kaivutöitä teettävät yksiköt sekä Mikkelin kaupunkialueella toimiva sähköverkkoyhtiö ESE-Verkko Oy.
 
ESE-Verkko Oy:n mittausinsinööri Antero Levänen pitää yhdistelmäjohtokarttojen keskeisenä etuna sitä, että eri linjausvaihtoehtoja voi tarkastella vaivattomasti ja havainnollisesti jo suunnitteluvaiheessa.
 
– Jo ensimmäisessä skitsivaiheessa on näin eroteltavissa linjausvaihtoehdot, jotka eivät tule kyseeseen ja jotka saattavat tulla. Myös toteutuksessa edut ovat kiistattomat – siitä huolimatta, että olemme jo vuosia sitten luoneet täällä Mikkelissä keskinäiset, muiden toimijoiden informoimiseen ohjaavat pelisäännöt, Levänen perustelee.
 
Mikkelin kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa puolestaan korostaa, että YJK-palvelu tuottaa kaikille osapuolille sijaintitarkan ja ajan tasalla olevan karttapohjaisen tiedon alueella olevista maanalaisista johdoista ja laitteista – turvallisesti ilman välikäsiä ja aikaviiveitä.
 
– Johtolaitosten oma suunnittelutoiminta ja asiakaspalvelu hyötyvät luotettavasta järjestelmästä, jossa on käytettävissä jatkuvasti ajantasainen pohjakartta ja ajantasaiset johtotiedot, hän toteaa.
 
Helsingissä palvelua jo 20 vuotta
Helsingissä on jo parikymmentä vuotta ollut käytössä johto- ja putkiverkostojen haltijoiden yhteinen johtotietopalvelu. Kaupungin omien vesi- ja energiahuollon verkonhaltijoiden lisäksi palvelussa ovat mukana kaikki keskeiset tietoliikennekaapelien haltijat.
 
– Kaivutöiden tekijöiden tarvitsema johtotietoselvityspalvelu täytti Helsingissä kuluvan vuoden alussa 20 vuotta, Helsingin kiinteistöviraston karttatoimiston johtotietopalvelun toimistopäällikkö Timo Tolkki kertoo.
 
– Teemme tietojen laadun varmistamiseksi töitä yhdessä verkonhaltijoiden kanssa ja tapaamme heidän edustajansa vähintään kerran vuodessa. Valtaosin kokoamme palvelun tietokannat eri toimijoiden yksittäisistä mittaustiedostoista omassa yksikössämme, mutta Helen Sähköverkon tiedot tulevat meille valmiina.
Tolkki näkee Helsingin oman johtotietopalvelun jatkuvan kehittämisen kohteena myös tulevaisuudessa.
 
– Johtotietojen tarve on jatkuvaa, ja Helsingissä maanalaisten tilojen turvallisuuskysymykset ovat tärkeitä. Sen vuoksi ajantasaisen ja luotettavan tiedon saatavuus on varmistettava kaikissa olosuhteissa. Tällöin on perusteltua, että johtotietojen ja maanalaisten tilojen tietopalvelu on julkishallinnon hoidossa.
 
Lue lisää aiheesta torstaina 21.3. ilmestyvästä Kuntatekniikka-lehdestä.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *