Väestönsuojajärjestelmän tuntemisessa on parannettavaa.

Suurin osa suomalaisista pitää väestönsuojien rakentamista tarpeellisena, selviää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön teettämästä kyselytutkimuksesta.

Väestönsuojajärjestelmää ja sen ominaisuuksia tunnetaan kuitenkin heikosti. SPEK korostaa, että väestönsuojilla on edelleen keskeinen tehtävä väestönsuojelun kokonaisuudessa, johon kuuluvat tarvittaessa myös evakuoinnit. Väestönsuojien rakentamisesta käytävä keskustelu on keskittynyt erityisesti rakentamisen kustannuksiin.

Suomalaisista 66 % on sitä mieltä, että väestönsuojia pitäisi jatkossakin rakentaa. Vastaajista 11 % taas katsoo, että väestönsuojien rakentamisesta voitaisiin luopua. Jopa 23 % ei kuitenkaan osaa sanoa mielipidettään. SPEK on tutkinut asiaa myös aikaisemmin, kyselytutkimuksissaan vuosina 2008 ja 2010, ja väestönsuojien rakentaminen on saanut molempina kertoina enemmistön tuen.

Kyselyn toteutti Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön toimeksiannosta Suomen Kyselytutkimus Oy. Tutkimukseen haastateltiin kaikkiaan 1000 17–79 -vuotiasta mannersuomalaista henkilöä.

Väestönsuojajärjestelmää tunnetaan heikosti

Aiemmissa tutkimuksissa on noussut esille epäilyksiä väestönsuojien riittävyydestä esimerkiksi ydinsodassa. Tämä osoittaa selvästi, että väestönsuojajärjestelmän keskeisiä ominaisuuksia tai väestönsuojien kehittämisen lähtökohtia ei tunneta riittävästi. Väestönsuojat antavat toimivaltaisille viranomaisille operatiivista liikkumavaraa, toiminta-aikaa ja suojausmahdollisuuksia myös kaikkein pahimmissa skenaarioissa. Suojien tavoitteena on antaa suojaa siellä, missä ihmiset normaalistikin liikkuvat, käyvät töissä ja asuvat.

Väestönsuojien rakentamista vastustavat tahot ovat nostaneet esille erityisesti väestönsuojien rakentamisesta koituvat kustannukset ja näiden vaikutuksen asumiskustannuksiin. Keskustelu väestönsuojista yksinomaan kustannustekijänä on yksipuolista ja ohjaa mielikuvia väärään suuntaan.

– Olennaisempaa olisi keskustelu riittävästä väestönsuojelukyvystä. Kykenemmekö suojaamaan väestöä siten kuin kansallisen puolustuksen vakavimmat uhkamallit edellyttävät? SPEKin varautumisjohtaja Karim Peltonen kysyy.

– Nyt tehty kyselytutkimus osoittaa, että kansalaiset pitävät väestönsuojia tärkeinä. Kyse on myös henkisestä kriisinkestävyydestä ja sen ylläpidosta.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *