Helsingin Ympäristökeskus aikoo tarkentaa neuvontaansa ja tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa sääntöjen noudattamiseksi paremmin vastaisuudessa.

Helsingin kaupungin ympäristökeskus havaitsi selvityksessään, että ympäristönsuojelumääräykset tunnetaan osin puutteellisesti rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella.

Ympäristökeskus kartoitti tarkastuskäynneillä ja puhelinhaastatteluilla, miten ympäristönsuojelumääräykset tunnetaan ja miten niitä noudatetaan rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella. Kartoitukseen kuului yhteensä 47 rakennuskohdetta.

Työmaatarkastuksilla kiinnitettiin huomiota erityisesti melu- ja pölyhaittojen torjuntaan, polttonesteiden varastointiin ja käsittelyyn sekä tiedottamiseen, joista on annettu määräyksiä Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä.

Rakennustyömaita koskevat ympäristönsuojelumääräykset olivat tiedossa isoissa rakennuskohteissa ja työmailla, joista oli tehty ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus. Puutteita määräysten noudattamisessa oli katujen siisteydessä ja purkutöiden aiheuttaman pölyn torjunnassa ja porauspölyn keräämisessä. Myös tiedottamisessa oli tarkennettavaa.

Niille rakennustyömaiden toiminnanharjoittajille, joilla ei ollut velvollisuutta tehdä meluilmoitusta, oli epäselvää, että heidänkin on noudatettava ympäristönsuojelumääräyksiä. Osittain myös ympäristösuojelumääräysten sisältö oli heille tuntematon.

Näillä työmailla puutteita löytyi tiedottamisessa naapureille, katujen siisteydessä ja porauspölyn keräämisessä. Tarkastuksilla kävi myös ilmi, että meluilmoitusvelvollisuudesta ei aina tiedetty.

Tulosten perusteella ympäristökeskuksen tulee tarkentaa neuvontaansa ja tehdä yhteistyötä poliisin, rakennusviraston ja rakennusvalvontaviraston kanssa, jotta tieto ympäristönsuojelumääräysten velvoitteista saataisiin toiminnanharjoittajille jo lupavaiheessa (räjäytysilmoitus, maankaivulupa, rakennuslupa) ja määräykset tulisivat siten paremmin noudatetuiksi.

Kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain mukainen ohjauskeino ympäristön suojelemiseksi. Määräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *