Lakimuutoksia ehdotetaan Talvivaaran kaivoksesta saatujen kokemusten valossa.

Perjantaina ympäristöministeri Ville Niinistölle luovutetussa selvityksessä selvityshenkilöt Riitta Rainio ja Aino Turpeinen havaitsivat, että Talvivaaran toiminnassa on tapahtunut useita muutoksia ja sellaisia yllättäviä tilanteita, joita YVA-menettelyssä, ympäristölupaa haettaessa tai lupapäätökseessä ei osattu arvioida. Myös ympäristölupamääräyksiä on rikottu.

Ympäristöministeriössä on valmisteltavana parhaillaan esitys uudeksi ympäristönsuojelulainsäädännöksi. Selvityshenkilöt ehdottavat muun muassa seuraavia muutoksia huomioitavaksi uudistustyössä.

Ympäristölupahakemusten puutteellisuus on lupaviranomaisen kannalta hyvin hankalaa.  Siksi ympäristönsuojelulakiin esitetään selvityksessä otettavaksi säännös siitä, että puutteellinen ympäristölupahakemus voidaan joko jättää tutkimatta, jos hakemuksen täydennystä joudutaan useita kertoja pyytämään tai suoraan hylätä, jos hakemus on hyvin puutteellinen.

Lisäksi esitetään lupaviranomaiselle oikeutta velvoittaa hakijan täydentämään hakemusta tai hankimaan tarvittava selvitys tai tutkimus uhalla, että lupaviranomainen hankkii sen hakijan kustannuksella.

Hallintopakkotoimivallan osalta esitetään, että hallintopakkoviranomaisen tehtävät siirrettäisiin lupaviranomaiselle eli aluehallintovirastolle ja siellä ympäristölupavastuualueelle, jolla on itsenäinen ja riippumaton asema.

Talvivaaran tapauksessa on erityisesti vesiongelmien vuoksi jouduttu useaan otteeseen turvautumaan ympäristönsuojelulain poikkeuksellisia tilanteita koskeviin säännöksiin. Siihen kytkeytyvät tulkintaerimielisyydet ja kysymys eri lainkohtien soveltamisesta toiminnan muutostilanteissa tulisi selvittäjien mukaan ratkaista uuden ympäristönsuojelulain säätämisen yhteydessä.

Selvityshenkilöt esittävät myös lupa- ja valvontaviranomaisten yhteistyön kehittämistä sekä voimavarojen ja asiantuntemuksen turvaamista.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *