Vesihuoltolainsäädäntöä  uudistetaan. Uudistuksella halutaan varmistaa veden toimittaminen ja jätevesien viemäröinti kaikissa tilanteissa sekä lisätä valinnanvapautta haja-asutusalueiden vesihuollossa. Myös hulevesien hallintaa pyritään parantamaan.

 
Luonnos vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta on lähetetty lausuntokierrokselle. Ministeriöiltä, kaupungeilta ja kunnilta, vesihuoltolaitoksilta ja muilta sidosryhmiltä pyydetään lausuntoja 12. maaliskuuta mennessä. Maa- ja metsätalousministeriö järjestää lakiluonnosta koskevan kuulemistilaisuuden 5.3.
 
Vesihuoltolaitosten tulisi esityksen mukaan laatia suunnitelma varautumisesta vesihuollon häiriötilanteisiin. Jos vesihuolto olisi keskeytyneenä yli 12 tuntia, tulisi laitoksen maksaa asiakkaalle vakiohyvitys. Laitoksen tulisi olla selvillä verkostojensa kunnosta, ja kunnossapito tulisi kattaa asiakkailta perittävillä maksuilla. Vesihuoltolaitoksen taloudenpito ja maksujen käyttö halutaan nykyistä läpinäkyvämmäksi.
 
Taajamien ulkopuolella sijaitsevaa kiinteistöä ei tarvitsisi liittää vesihuoltolaitoksen verkostoon, jos sillä on ollut asianmukainen vesihuolto ennen kiinteistön saattamista laitoksen toiminta-alueen piiriin. Taajaman ulkopuolella sijaitsevaa vapaa-ajankiinteistöä ei tarvitsisi liittää laitoksen viemäriverkostoon, jos kiinteistöllä ei ole vesikäymälää. Tarkoituksena on, että vesihuoltolaitos varmistaisi kiinteistöjen omistajien tarpeen ja halukkuuden verkostoon liittymiseen ennen verkostojen rakentamista.
 
Kunnan tulisi suunnitella ja järjestää hulevesien eli sade- ja sulamisvesien hallinta asemakaava-alueilla. Tarkoituksena on, että hulevesiä ei pelkästään viemäröitäisi, vaan johdettaisiin maan pinnalla ja imeytettäisiin maahan. Tämä on tarpeen, jotta voidaan ehkäistä taajamatulvia rankkasateilla. Kunta voisi periä hulevesien hallinnasta maksuja.
 
Lisäksi kilpailutilanteessa markkinoilla toimiva kunnallinen vesihuoltolaitos pitäisi yhtiöittää. Kilpailutilanne voisi olla kysymyksessä, jos kunnallinen laitos esimerkiksi toimittaisi toisille vesihuoltolaitoksille palvelujaan tai hoitaisi niiden verkostoja. Kunta voisi edelleen omistaa yhtiöitettävän laitoksen.
 
Kuntien näkökulmasta ehdotukseen sisältyy ongelmallisia kohtia. Vesihuoltolaitosten yhtiöittämisvelvoite esimerkiksi vedenmyyntitapauksessa lienee ainakin kuntatoimijoiden mielestä yllättävä, sillä juuri jokin aika sitten Euroopan komission taholta viestitettiin, ettei julkisten palvelutuotanto-organisaatioiden yhtiöittämisvelvoite koske vesihuoltolaitoksia. Niin ikään hulevesien hallinnan vastuun siirtyminen kunnalle myös putkiviemäreiden osalta herättää keskustelua.
 
Muutoksia ehdotetaan sekä vesihuoltolakiin että maankäyttö- ja rakennuslakiin. Hallituksen esitys on määrä antaa eduskunnalle tämän vuoden aikana ja lainmuutokset tulisivat voimaan vuoden 2014 alusta.
 
Ehdotus hallituksen esitykseksi on saatavilla maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta osoitteesta http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/lausunnolla.html (www.mmm.fi => lausunnolla).
 
Paavo Taipale

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *