Suomen ympäristökeskuksen hanke synnytti uuden kriteeristön kaupunkiympäristön arviointiin.

Monipuolinen ja laadukas kaupunkiympäristö vaikuttaa niin arjen sujuvuuteen, kaupunkikuvaan kuin alueiden imagoonkin. Nykyisellään monien Helsingin seudun keskusten viihtyisyyttä heikentävät vilkasliikenteiset liikenneväylät ja suuret pysäköintialueet sekä asumisen, palveluiden ja työpaikkojen erottelu omille alueilleen.

Tulokset käyvät ilmi Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksen yhteistyönä tuotetusta tutkimusraportista, jossa tarkastellaan Espoon Leppävaaran, Helsingin Itäkeskuksen ja Keravan keskustan jalankulkuympäristön laatua.

Tutkittuja keskuksia analysoitiin kymmenkohtaisella laatukriteeristöllä, joka laadittiin hanketta varten ja jota voidaan käyttää vastaisuudessakin kaupunkiympäristön arviointtiin. Analyyseissä nousivat esille etenkin liikenteen maankäytön aiheuttamat ongelmat.

– Suuret parkkikentät, valtaväylät ja niihin liittyvät joutomaat heikentävät kaupunkiympäristön houkuttelevuutta etenkin Itäkeskuksessa, mutta jonkin verran myös Leppävaarassa, toteaa raportin laatinut tutkija Panu Söderström Suomen ympäristökeskuksesta.

Keravan keskustassa liikenteen ja maankäytön yhteentörmäyksiltä oli vältytty muita tarkastelualueita paremmin, koska raskas autoliikenne oli ohjattu kiertämään kaupungin jalankulkupainotteinen keskusta.

Keskusten analyyseissä erottui myös useita maankäytöltään yksipuolisia alueita, jotka eivät täyttäneet suurta osaa hankkeessa laadituista monipuolisuus- ja laatukriteereistä. Toisistaan erilliset palvelu-, työ-, ja asuinalueet ovat elävän kaupunkiympäristön kannalta ongelmallisia, koska ihmiset liikkuvat niillä lähinnä tiettyinä aikoina.

– Perinteistä kantakaupunkia muistuttavilla alueilla monet lähipalvelut kannattavat paremmin, koska samoja ravintoloita ja kauppoja voivat käyttää päivällä yritysten työntekijät sekä iltaisin ja viikonloppuisin alueen asukkaat, kommentoi Söderström.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *