Käsittely- ja hyödyntämisprosesseissa on vielä parantamisen varaa, kertoo tutkimus.

Ketjuissa tapahtuva jätteiden hyödyntäminen materiaalina ja energiana on edullista sekä ympäristön että usein myös kustannusten kannalta, ilmenee VTT:n, Aalto-yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimuksesta, jossa kehitettiin uusi lähestymistapa jätearvoketjujen analysointiin.

Osalle jäteraaka-aineista tarvitaan kuitenkin uusia kustannustehokkaampia ratkaisuja.

– Keskeiseksi ongelmaksi todettiin hyvälaatuisen tiedon puuttuminen jätteen koostumuksesta ja käyttäytymisestä käsittely- ja hyödyntämisprosesseissa. Tietoa tarvitaan raaka-ainekierrätyksen ympäristöhyötyjen arvioinnissa ja kannattavuuden parantamisessa”, huomauttaa SYKEn erikoistutkija Helena Dahlbo.

Jätteiden hyödyntämis- ja käsittelyketjuissa häviää paljon arvokkaita raaka-aineita. Esimerkiksi elektroniikan sisältämät arvokkaat metallit kannattaisi ottaa nykyistä paremmin talteen. Nykyisin erilaiset jätemateriaalit sekoittuvat keräilyvaiheessa, koska vain osa niistä pystytään lajittelemaan.

– Materiaalikierrätystä voidaan lisätä tehostamalla jätteiden lajittelua ja keräilyä sekä parantamalla käsittely- ja erotusmenetelmiä siten, että arvoaineet saadaan mahdollisimman hyvin talteen”, toteaa johtava tutkija Ulla-Maija Mroueh VTT:ltä.

Tulevaisuudessa kierrätystavoitteet kiristyvät

Kiristyvät kierrätystavoitteet yhdessä orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon kanssa tulevat vaikuttamaan oleellisesti jätteiden hyödyntämiseen ja käsittelyyn. Tuottajavastuun kiristyminen aiheuttaa myös uusia haasteita etenkin sähkö- ja elektroniikkaromun, romuautojen ja muovipakkausten käsittelyssä.

Vuonna 2020 rakennus- ja purkujätteistä tulisi kierrättää 70 prosenttia. Suomessa tavoitteen saavuttaminen edellyttää uusien vaihtoehtojen kehittämistä erityisesti jätepuun kierrätykseen ja määrällisesti pienempien raaka-ainevirtojen, kuten muovien, eristemateriaalien, lasin ja jätekipsin hyödyntämiseen.

Uusien materiaalien kestävä kierrätys -raportti

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *