Turvetuotantoa ohjaava kaava perustuu laajoihin selvityksiin Pirkanmaan suoluonnon tilasta ja turvetuotannon vaikutuksista.

Ympäristöministeriö vahvisti tänään Pirkanmaan turvetuotantoa koskevan vaihemaakuntakaavan, joka täydentää vuonna 2007 vahvistettua maakuntakaavaa. Sen tavoitteena on ohjata turvetuotanto sekä tuotannollisesti että ympäristön kannalta sopiville alueille.

Kaavassa osoitetaan 23 turvetuotannon kannalta tärkeää vyöhykettä ja 30 uutta turpeenottoaluetta. Lisäksi kaavassa osoitetaan 51 yli 10 hehtaarin laajuista suota, joilla on ympäristölupa turvetuotantoon.

Pyrkimyksenä on myös tukea kaavoituksen keinoin vesistöjen tilan paranemista. Kaavassa on osoitettu yhdeksän valuma-aluetta, joissa on kiinnitettävä erityistä huomiota turvetuotannon vesistö- ja kalatalousvaikutuksiin.

Vaihemaakuntakaava perustuu laajoihin selvityksiin Pirkanmaan suoluonnon tilasta ja turvetuotannon vaikutuksista. Tavoitteena on, että turpeenoton lähtökohtana ovat koko maakunnan kattavat selvitykset yksittäisten luparatkaisujen sekä niiden sisältämisen suppeampien selvitysten ja vaikutustenarviointien sijaan.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että maakuntakaavoituksessa huomioidaan turvetuotantoon soveltuvat suot sekä sovitetaan yhteen tuotanto- ja suojelutarpeet.

Kaavasta tehtiin kolme valitusta, jotka pääosin hylättiin. Valituksissa vedottiin muun muassa siihen, ettei kaavassa osoiteta luontoarvoiltaan arvokkaita soita. Luontoarvoiltaan arvokkaiden soiden lisääminen kaavaan ei ole kuitenkaan enää mahdollista kaavan vahvistamisen yhteydessä.

Ympäristöministeriö jätti kaavasta vahvistamatta kymmenen uutta turpeenottoaluetta. Syinä olivat pääasiassa joko vesistöjen tilan turvaamista ohjaavan kaavamääräyksen puuttuminen tai se, että vesistöt, joihin turpeenottoalueiden vedet olisivat purkautuneet, ovat jo nyt voimakkaasti kuormittuneita. Yksi alueista sijaitsi arvokkaalla suoluonnon monimuotoisuusvyöhykkeellä.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *