Työ- ja elinkeinoministeriö teki merkittävän investointitukipäätöksen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt merkittävän investointituen Päijät-Hämeeseen Kujalan Komposti Oy:n ja Gasumin yhteishankkeelle. Suunnitteilla oleva biokaasulaitos todettiin ministeriössä niin tärkeäksi, että sille myönnettiin maksimituki, joka on noin kolmannes tarvittavasta investoinnista.

Biokaasulaitos rakennetaan Lahteen Kujalan jätekeskuksen alueelle. Paikalla käsitellään jo nyt merkittävä osa Päijät-Hämeen erilliskerätystä biojätteestä Kujalan Kompostin kompostointilaitoksessa.

Laitoksessa orgaaninen jäte mädätetään kaasuksi, joka jalostetaan koostumukseltaan maakaasua vastaavaksi, vähintään 95 prosenttiseksi metaaniksi. Jalostettu biokaasu syötetään Gasumin kaasuverkostoon, jonka kautta biokaasu siirretään käyttökohteisiin.

Laitoksen kokonaisinvestoinnit ovat yhteensä noin 17 milj. euroa. Kujalan Komposti Oy:n vastuulle kuuluvalle 14 miljoonan euron mädättämöinvestoinnille myönnettiin tukea 4,2 milj. euroa. Gasum Oy:n biokaasun jalostuslaitos ja verkkoon syötön mahdollistamiseksi tarvittavat investoinnit ovat noin 5,4 milj. euroa, jolle tukea myönnettiin 1,5 milj. euroa.

Gasumin ja Kujalan Kompostin hanke on toistaiseksi Suomen suurin suunnitteilla oleva biokaasun tuotanto- ja jalostuslaitos. Se tuottaisi jopa 50 GWh biokaasua vuodessa.

Kotimainen, uusiutuva biokaasu voitaisiin hyödyntää mm. liikenteen polttoaineena. Laitoksen biokaasun tuotanto riittäisi kattamaan esimerkiksi koko Lahden seudun kaupunkiliikenteen bussien polttoainetarpeen.

Biokaasulaitoksen suunnittelua on jatkettu kesästä lähtien. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on valmistunut. Ympäristölupa on edelleen käsittelyssä aluehallintovirastossa (AVI). Lupapäätöksen jälkeen rakennustyöt pyritään aloittamaan mahdollisimman nopeasti.

– Alun perin lupapäätöksen piti tulla jo tämän vuoden puolella, mutta viranomaisilta saamiemme tietojen mukaan päätös saattaa viivästyä. Tällöin alkuperäinen suunnitelmamme, jonka mukaan laitos valmistuisi käyttöön vuoden 2014 aikana, lykkääntyisi, kertoo Lahti Aquan toimitusjohtaja Martti Lipponen.

Kujalan Kompostin omistavat puoliksi Lahti Aqua Oy ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *