Muutosehdotus vaikuttaa asetusten määrään ja tavoittelee sääntelyn selkeyttämistä.

Esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta lähetettiin lausunnoille11. joulukuuta.

Tarkoituksena on saattaa erityisesti rakentamisen suunnittelua, rakennustyönjohtoa ja rakentamisen viranomaisvalvontaa koskeva sääntely vastaamaan perustuslain säädöstasoa sekä asetuksenantovaltuutta koskevia vaatimuksia.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin kootaan eri säädöstasoilla oleva sääntely siten, että se sisältää perustuslain edellyttämät perussäännökset yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista sekä täsmälliset ja tarkkarajaiset asetuksenantovaltuudet.

Tarkoituksena on myös selkeyttää ja täsmentää hajanaista ja päällekkäistä sääntelyä sekä edistää säännösten yhtenäistä soveltamista ja ennakoitavuutta.

Muutos kattaa yhteensä noin 130 säännöstä maankäyttö- ja rakennuslaissa, maankäyttö- ja rakennusasetuksessa sekä rakentamismääräyskokoelman osissa A1 ja A2.

Muutosehdotus vaikuttaa käytännössä suoraan sekä maankäyttö- ja rakennuslain että sen nojalla annettujen asetusten säännösten määrään. Suurin osa sääntelystä siirtyy sisältönsä puolesta lain tasolle. Vastaavasti asetusten säännösten määrä vähenee merkittävästi.

Sisällöllisesti sääntely säilyy pääosin ennallaan lukuun ottamatta eräitä korjausrakentamisen erityispiirteitä painottavia tarkennuksia ja lisäyksiä sekä rakennustyönjohtoa edellyttävien rakennustöiden täsmennystä.

Lakiesityksestä voi antaa lausuntoja 18.1.2013 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *