Tähän asti koeluontoisesti käytetty menetelmä otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön täyden mittakaavan kunnostuksessa.

Luumäen Somerharjulle istutetaan ensi keväänä metsä- ja hybridihaavan taimia. Haapojen on todettu pystyvän puhdistamaan maaperää juurten pinnalla ja kasvin sisällä olevien bakteerien avulla.

Senaatti-kiinteistöjen ja Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) yhteistyöprojektin tavoitteena on saada maaperä turvalliseksi, estää vahingon leviäminen ja kehittää uudenlaisia, taloudellisesti kilpailukykyisiä, luonnonmukaisia menetelmiä saastuneiden maa-alueiden puhdistamiseen.

Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaava Metla tavoittelee hankkeesta myös mittavaa tutkimushyötyä erityisesti liittyen puiden kloonivalintaan sekä niiden yhteistyöhön bakteerien ja sienijuurien kanssa.

Luumäellä sijaitseva entinen kyllästämöalue on lopettanut toimintansa 1950-luvulla. Kohde siirtyi Senaatti-kiinteistöille Ratahallintokeskukselta vuonna 2008.   Eri kunnostusvaihtoehtoja tutkittaessa parhaaksi vaihtoehdoksi on valikoitunut kasvien avulla tehtävä maaperän puhdistus eli fytoremediaatio. 

Menetelmää on Suomessa aiemmin käytetty vain koeluontoisesti.  Nyt on tarkoituksena toteuttaa ensimmäinen täyden mittakaavan pitkäaikainen fytoremediaatiolla toteutettava kunnostus.  Metlan tekemien esiselvitysten perusteella tiheä haapataimikko sienijuurineen ja bakteereineen vähentää haitta-ainepitoisuuksia hiekkaisessa pintamaassa merkittävästi.  Mitä tiheämmin ja parempia puuklooneja istutetaan, sitä nopeampaa on puhdistaminen.

Kunnostukselle on myönnetty Etelä-Suomen aluehallintovirastosta ympäristölupa. Kunnostustyö on tarkoitus aloittaa keväällä 2013, ja se jatkuu noin 10 vuotta.  Sinä aikana seurataan haitta-ainepitoisuuksien muutoksia kohteessa. Kunnostuksen toimivuutta ja vaikutuksia tarkkaillaan säännöllisesti koko kunnostuksen ajan erilaisien seurantojen avulla. 

Metlan lisäksi hankkeessa ovat mukana myös Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja ympäristöteknisenä asiantuntijana Golder Associates Oy.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *