Kestävä yhdyskunta -ohjelma ja Tila-ohjelma loivat edellytyksiä sille, että jatkossa niin kunnat, kiinteistönomistajat, rakennuttajat kuin käyttäjät luovat kysyntää kestäville ja käyttäjälähtöisille ratkaisuille.

Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelmassa näkökulma oli yhdyskuntien kehittämisessä. Sen tutkimus- ja kehitysprojektien pääteemoja olivat maankäytönsuunnittelu, energiatehokas rakentaminen ja uusiutuvan energiantuotannon integroiminen rakennettuun ympäristöön.

Tila-ohjelma nosti tilat entistä strategisempaan rooliin yritysten ajattelussa: tilat ovat osa liiketoimintaa ja johtamista. Tiloihin liittyvä ajattelu laajeni ohjelman myötä fyysisistä tiloista kattamaan myös virtuaaliset ja sosiaaliset tilat.

– Kunnat ja yritykset ovat kehittäneet uusia toimintatapoja maankäytönsuunnitteluun, jossa kestävän kehityksen tavoitteet sekä energiaratkaisut ovat nyt entistä paremmin mukana. Toimintatapojen uudistamisesta paras esimerkki on hankinta- ja rakennuttamisprosessien kehittäminen ekotehokkuuden suuntaan, toteaa toimialajohtaja Reijo Kangas Tekesistä.

Maankäyttöön syntyi uutta liiketoimintaa ja uusi yrityksiä

Kestävä yhdyskunta -ohjelman kokonaisrahoitus vuosina 2007−2012 oli noin 95 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus oli noin 49 miljoonaa euroa. Ohjelmassa rahoitettiin 149 yritysten sekä kuntien projektia ja 65 tutkimusprojektia.
 
Maankäytön kestävään suunnitteluun liittyvissä projekteista onnistuneita esimerkkejä ovat esimerkiksi Sipoon kunnan Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailu tai Tampereen uusien kaupunginosien vuorovaikutteinen suunnittelu.

Asukkaiden aktivoinnilla ja osallistumisella on tärkeä rooli myös Jyväskylän ja Riihimäen Peltosaaren suunnittelussa.

Rakennettuun ympäristöön soveltuvista uusiutuvan energian ratkaisuista Porin uusi uimahalli on puolestaan ensimmäinen kohde, jossa aurinkokeräimet on sijoitettu rakennuksen kuparijulkisivuun. SOK:n logistiikkakeskus on lähes energiaomavarainen geo- ja bioenergiaa hyödyntävän yhdistelmälämpölaitoksen ansiosta.

Lue Tekesin tiedote

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *