Kehitykseen ajoissa varautuminen auttaa kustannustehokkaassa siirtymisessä kohti hiilineutraalia sähköjärjestelmää.

Säätävän sähköntuotannon tarve kasvaa huomattavasti tulevaisuudessa EU:n energiapoliittisten tavoitteiden ja sähkömarkkinoiden muutosten vuoksi, kertoo Energiatollisuuden ja kantaverkkoyhtiö Fingridin tuore selvitys.

Kehitykseen on Energiateollisuuden mukaan tärkeää varautua ajoissa, jotta siirtyminen kohti hiilineutraalia sähköjärjestelmää voidaan tehdä kustannustehokkaasti ja samalla taata sähkön korkeatasoinen toimitusvarmuus.

Lisäjouston saatavuutta sähköjärjestelmään kartoittanut selvitys arvioi sähkön kysyntäjouston ja varastoinnin lisäksi säätävän voimantuotannon tarvetta ja kotimaisia vaihtoehtoja sen lisäämiseksi vuoteen 2030.

Yhteiskunnassa on yhtä aikaa käynnissä monta muutosta, jotka lisäävät joustavan sähköntuotannon ja -käytön tarvetta. Tuotannoltaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyminen, nykyisten lämpövoimalaitosten poistuminen markkinoilta ja pohjoismaisen vesivoiman lisääntynyt kysyntä Keski-Euroopassa lisäävät säätökapasiteetin tarvetta.

Suomen sähköjärjestelmän säätövoiman tarvetta arvioitiin neljän esimerkkiviikon avulla olettaen, että Suomeen rakennettaisiin tuulivoimaa joko nykyisen kansallisen tavoitteen verran (2 400 MW) tai 3 600 MW tai 4 000 MW. Viimeisin vastaisi noin 10 prosentin osuutta Suomen sähköntarpeesta.

Tulosten perusteella tällainen tuulivoimatuotanto yhdistettynä sähkönkulutuksen vaihteluihin johtaisi noin 4 000–6 000 MW joustotarpeeseen vuorokauden aikana. Tästä noin puolet johtuu kulutuksen muutoksista ja toinen puolet tuulivoiman tuotannon vaihteluista. Nykyinen vastaava joustotarve on noin 2000 MW.

Säädön haastetta lisää se, että säätökykyistä lämpövoimatuotantoa poistuu markkinoilta merkittävästi.

Eniten sähkönkäytön ja – tuotannon vaihteluiden säätämiseen käytetään vesivoimaa. Vesivoiman lisääminen onkin teknisesti paras ja edullisin vaihtoehto eikä se tarvitse yhteiskunnan tukea.

Ydinvoiman säätökäyttöä on Suomessa rajoitettu turvallisuusteknisillä käyttöehdoilla.

Raportin perusteella Energiateollisuus ry muun muassa suosittelee, että sähköjärjestelmän säätökyvyn lisääminen otetaan yhdeksi keskeiseksi tekijäksi valtioneuvoston vähähiiliseen yhteiskuntaan tähtäävässä tiekarttatyössä ja että säätökyvyltään parhaille kysyntäjousto- ja tuotantomuodoille mahdollistetaan toimintaedellytykset.

"Joustavan sähköntuotannon taloudelliset, ympäristö- ja yhteiskuntavaikutukset" -raportin tulokset löytyvät Energiateollisuuden verkkosivuilta.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *