Tuulivoimalan ja lentokentän etäisyysvaatimukset ovat Suomessa kansainvälisellä tasolla.

Suomen tuulivoimaloiden rakentamista koskeva ohjeistus on hyvällä tasolla, eivätkä tuulivoimalat ole jokapäiväiselle liikenteelle turvallisuusriski.

– Tuulivoimaloiden sijoittamisen keskeisenä haasteena näyttäisi olevan se, että tuulivoimalalle suotuisa paikka on suotuisa myös lentoliikenteelle. Ongelma syntyy siitä, että tuulivoimalan rakentaminen lentoaseman läheisyyteen saattaa ratkaisevasti pidentää lentoreittejä, sanoo yksikön päällikkö Silja Ruokola liikenne- ja viestintäministeriön Liikenteen turvallisuus- ja ympäristö -yksiköstä.

– Tämä puolestaan voi lisätä lentoyhtiön kustannuksia juuri sen verran, että maakunnalle tärkeä säännöllinen reittiliikenne ei ole enää kannattavaa. Paras lopputulos saavutetaan, kun vertailu tuulivoimalan ja lentoyhteyden tarpeellisuudesta ja hyödyistä tehdään maakunnassa jo kaavoituksen yhteydessä. Tällöin vältytään ylimääräiseltä lupamenettelyltä.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafissa on valmisteilla ohjeistus tuulivoimaloiden valoista ja tilanteista, joissa lentoestelupaa ei tarvitsisi lainkaan hakea.

Ministeriön näkemys perustuu muun muassa juuri julkaistuun selvitykseen, jossa vertailtiin kansainvälisesti käytössä olevia tuulivoimaloiden ja liikenneväylien etäisyysvaatimuksia ja turvallisuustekijöitä.

Selvityksessä vertailtiin Suomen, Ruotsin, Tanskan, Saksan, Iso-Britannian, Yhdysvaltojen ja Kanadan liikennemuotokohtaisia tuulivoimaloiden suoja-alueiden etäisyysvaatimuksia.

Selvityksen mukaan Suomessa tuulivoimaloiden ja liikenneväylien etäisyysvaatimukset ovat samalla tasolla vertailumaiden kanssa. Selvityksestä ilmenee myös, etteivät tuulivoimalat ole vertailumaissa kasvattaneet onnettomuusriskiä ja että voimaloiden suojaetäisyydet teihin ja ratoihin ovat jatkuvasti pienentyneet.

Suurimmat haasteet tuulivoimaloiden sijoittamisessa syntyvät, kun voimalan läheisyydessä on lentoasema. Suomeen suunnitellaan merkittävästi korkeampia tuulivoimaloita kuin muihin vertailumaihin. Lupia on haettu tuulivoimaloille, joiden korkeus on jopa 230 m rakennuspaikan korkeustasosta.

Suomen tilanne eroaa vertailumaista myös meriväylien ja laivareittien osalta. Suomen matalilla aluevesillä meriväylien siirtäminen tuulivoimalan takia on huomattavan kallis vaihtoehto, sillä siirto edellyttää usein merenpohjan ruoppausta.

"Tuulivoimaloiden vaikutukset liikenneturvallisuuteen. Selvitys etäisyysvaatimuksista tie-, rautatie-, meri- ja lentoliikenteen osalta" on luettavissa LVM:n verkkosivuilla.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *