Ilmastopaneelin tänään julkistetun selvityksen mukaan Suomeen olisi saatava vahva ilmastolaki tuomaan ilmastopolitiikkaan ennustettavuutta yli hallituskausien ja yhtenäistämään hajanaista lainsäädäntöä.

Ilmastopaneelin mukaan ilmastonmuutoksen hillinnälle ja sopeutumiselle olisi asetettava laissa sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteet.

Tavoitteiden saavuttamiseksi viranomaisten toimia olisi koordinoitava lain toimenpideohjelmien avulla. Lisäksi ilmastolakiin voitaisiin ottaa säännökset toimenpiteiden toteutumisen ja kasvihuonekaasujen seurannasta.

Ilmastolain soveltamisalan olisi paneelin mukaan oltava yleinen ja riittävän joustava siten, että se kattaa lähtökohtaisesti koko kasvihuonekaasujen päästösektorin ja nielusektorin.  

Päästöjen rajoituskeinoina se sisältäisi muun muassa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämisen. Ilmastolain olisi katettava myös ilmastonmuutokseen varautuminen ja sopeutuminen. Soveltamisalaa rajattaisiin ja täsmennettäisiin erityistavoittein ja ilmastonmuutosta koskevien strategioiden avulla.

Ilmastopaneeli suosittelee ilmastolain valmistelemista puitelaiksi, jonka lukuihin koottaisiin linkit aineellisoikeudelliseen sääntelyyn eli erityislakeihin. Sääntelykeinot itse ilmastolaissa painottuisivat viranomaisten informaatio-ohjaukseen. Yksityisiä toimijoita koskevat säännökset toteutettaisiin nykyisissä ja tarvittaessa uusissa ympäristöoikeuden erityislaeissa kuten päästökauppalaissa.

– Puitelakina ilmastolaki koordinoisi ilmastolainsäädäntöä tehokkaimmin. Viranomaisilla olisi kokonaiskuva ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen sektoreista ja toimista. Erityislakien linkittäminen ja vastuullisten viranomaisten nimeäminen puitelakiin antaisi nykyistä paremmat mahdollisuudet kokonaisvaltaisemman ja vaikuttavamman ilmastopolitiikan tekemiseen, Ilmastopaneelissa selvitystyötä johtanut Lapin yliopiston professori Kai T. Kokko sanoo.

Ilmastopaneelin mukaan ilmastolaki osallistumismahdollisuuksineen tekisi kansallisesta ilmastopolitiikasta yleisölle huomattavasti läpinäkyvämpää. Se myös lisäisi poliittisten toimien hyväksyttävyyttä samalla, kun eduskunnan rooli ilmastopolitiikassa vahvistuisi.

Selvitys on koko Ilmastopaneelin hyväksymä riippumaton arvio ilmastolain tarpeellisuudesta Suomessa. Sen on tehnyt Ilmastopaneelista nimetty ilmastolakiryhmä Helsingin yliopiston Kansainvälisen talousoikeuden instituutin hankkeena.

Selvitys on kokonaisuudessaan luettavissa Ilmastopaneelin tänään avautuneilla verkkosivuilla osoitteessa http://www.ilmastopaneeli.fi/.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *