Yhteistyöverkostojen tavoitteena on nopeuttaa Lahden alueen ilmasto- ja ympäristötavoitteita edistävien ratkaisujen toteuttamista.

Lahden kaupunki on syksyn aikana liittynyt kolmen kansainvälisen, kestävää kehitystä edistävän yhteistyöverkoston toimintaan. Verkostojen avulla pyritään paitsi löytämään ratkaisuja Lahden alueelle myös lisäämään vuoropuhelua parhaista kansainvälisistä toimintamalleista.

Covenant of Mayors (Kaupunginjohtajien yleiskokous) on Euroopan laajuinen, kaupunkien ja paikallishallintojen ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen yhteinen foorumi, johon Lahti liittyi 10.9.2012 kaupunginvaltuuston päätöksellä.
Kaupunginjohtajien yleiskokouksen osallistujat sitoutuvat vähentämään Eurooppa 2020 –strategian mukaisesti hiilidioksidipäästöjään vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä.

Eco-Cities -kaupunkiryhmä perustettiin paikallishallintojen kestävää kehitystä edistävän ICLEI:n maailmankongressissa kesäkuussa 2012. Lahden kaupunki oli mukana luomassa uutta kaupunkiryhmää, joka mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön kansainvälisten, kestävän kehityksen edelläkävijäkaupunkien kanssa. Eco-Cities -kaupunkiryhmän toiminta keskittyy kaupunkisuunnittelun sekä elinkeinoelämän alueille.

Global Sustainable Cities -verkosto on korkean tason maailmanlaajuinen foorumi, jonka tavoitteena on edistää puhtaita teknologioita ja energiantuotantoa. Foorumin taustalla on 23 valtion energiaministeriöistä koostuva Clean Energy Ministerial (CEM). Työ- ja elinkeinoministeriö toimii Global Sustainable Cities verkoston kansallisena yhteistyötahona.

Lahden tiede- ja yrityspuisto on sitoutunut koordinoimaan Global Sustainable Cities verkoston jätteestä energiaksi (waste to energy) -vastuualuetta.

Aiemmin Lahdessa on ollut kansainvälistä ympäristöalan yhteistyötä mm. maailmanlaajuisen ICLEI-verkoston sekä Itämeren alueen UBC-verkoston kautta sekä osana ystävyyskaupunkitoimintaa Pohjoismaissa ja Kiinassa.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *