VTT:n johtama tutkimus osoittaa, että sääilmiöiden aiheuttama liikenteen riskitaso vaihtelee huomattavasti EU-maissa. Suomi pärjää vertailussa hyvin.
VTT arvioi laajassa 27 EU-maata kattavassa tutkimuksessa maa- ja aluekohtaisesti sään ääri-ilmiöiden aiheuttamaa riskitasoa liikenteelle.
 
Riskitason kartoitus tehtiin VTT:n asiantuntijoiden rakentamalla riski-indikaattorilla. Mittavaan aineistoon perustuvissa laskelmissa arvioitiin mm. rankkasateiden, tulvien, maanvyöryjen, myrskyjen ja helleaaltojen todennäköisyyttä maakohtaisista pitkän aikavälin tilastoista.
 
Maakohtaiset säätiedot tutkimukseen saatiin Ilmatieteen laitokselta. Riski-indikaattorissa käytettiin myös maakohtaista tietoa liikenne- ja väestötiheyksistä, liikennejärjestelmien laatutasosta sekä tietoja maiden taloudellisista resursseista.
 
– Suomessa riskitaso on matala. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen liikennejärjestelmät kestävät sään ääri-ilmiöitä paremmin kuin EU-maat keskimäärin, kertoo VTT:n johtava tutkija Pekka Leviäkangas.
 
– Matalaan riskitasoon vaikuttavat monet eri tekijät, kuten vakaa talous, pienet liikennemäärät sekä hyväkuntoinen ja toimiva liikenneinfrastruktuuri. Suomessa liikennettä haittaavat rankkasateet, tulvat, lumimyrskyt ja kovat pakkaset. Näistä kertyy merkittäviä kustannuksia esimerkiksi rahtiliikenteelle.
 
Riskitasoja ei ole aiemmin määritelty maakohtaisesti. Leviäkangas muistuttaa, että suomalaisittain hyvistä tuloksista huolimatta liialliseen tyytyväisyyteen ei ole varaa.
 
– Liikennejärjestelmiin kohdistuu Suomessakin merkittäviä äärisääriskejä, joiden hallinta on ensiarvoisen tärkeää liikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle sekä sitä kautta koko yhteiskuntataloudelle. Lumi, jää ja kylmyys pysyvät edelleenkin liikenteemme ongelmina.
 
 

Maiden välillä huomattavia eroja

 
Tutkimuksessa arvioitiin sään ääri-ilmiöiden riskitasoja tieliikenteessä onnettomuuksien, myöhästymisten ja infrastruktuurin osalta. Sään ääri-ilmiöt aiheuttavat EU-maiden liikenteelle vähintään 15 miljardin euron kustannukset joka vuosi.
 
Suurin lasku kertyy liikenneonnettomuuksista ja rahtiliikenteen myöhästymisistä. Eniten haittaa aiheuttavat rankkasateet ja tulvat.
 
Tutkimuksen mukaan sään aiheuttamat riskit liikenteelle ovat suurimmat Puolassa. Korkean riskitason maita ovat myös Italia, Romania ja Unkari. Alueista korkein riskitaso on entisen Itä-Euroopan maissa sekä vuoristoalueilla.
 
Suomen lisäksi riskitaso on pieni muissa Pohjoismaissa, Irlannissa, Luxemburgissa, Itävallassa, Kyproksella ja Maltalla.
 
– Liikenneinfrastruktuuria voidaan parantaa huolellisella suunnittelulla, jossa huomioidaan myös sääilmiöt. Liikenneinfrastruktuurin huoltoon ja ylläpitoon pitäisi kiinnittää erityisesti kaupunkialueilla nykyistä selvästi enemmän huomiota, Leviäkangas muistuttaa.

– Esimerkiksi sadevesien poiston pitää olla tehokasta ja putkistot pitää huoltaa suunnitellusti. Mitoitukseen pitäisi kiinnittää myös nykyistä enemmän huomiota. Varautumalla oikein voidaan pitkällä aikavälillä säästää huomattavasti kustannuksia.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *