Typpidioksidin pitoisuuden vuosiraja-arvo 40 µg/m3 tulee saavuttaa viimeistään 1.1.2015 mennessä.

Ympäristöministeriö antoi Helsingin kaupungille viisi vuotta jatkoaikaa saavuttaa typpidioksidin pitoisuudelle ilmassa asetetut vaatimukset. Aiempi tavoite oli vaatimusten saavuttaminen 1.1.2010 mennessä.

 
 

Vuosiraja-arvolla tarkoitetaan ilman typpidioksidin pitoisuutta, joka on alitettava määräajassa.

 

Typpidioksidin vuosiraja-arvon ylittyminen johtuu autoliikenteen päästöistä ja siitä, että uudet pakokaasumääräykset eivät ole vähentäneet päästöjä odotetusti. 

 

Liikenteen suorat typpidioksidipäästöt ovat jopa kasvaneet viime vuosina, mikä johtuu dieselajoneuvojen lisääntymisestä ja uusissa dieselautoissa käytettävästä tekniikasta.

 

Ympäristöministeriön päätös jatkoajasta on Euroopan komission kannan mukainen. Ongelma ei koske pelkästään Helsinkiä, sillä jatkoaikaa on haettu 185 ilmanlaadun seuranta-alueelle Euroopassa.

Raja-arvo ylittyy kaikkien Euroopan suurten kaupunkien liikenneasemilla. Esimerkiksi Lontoossa ja Stuttgartissa vuosikeskiarvot 2009 olivat jopa yli 100 µg/m3. Helsingin korkein havaittu pitoisuus on 54 µg/m3.

 

 

 

Joukkoliikenteen kehittäminen parantaa ilmanlaatua 

 
Bussiliikenteen päästöt vaikuttavat merkittävästi kaupungin ilmanlaatuun, koska bussiliikenteen osuus erityisesti katukuilujen liikenteestä on suuri. Vähäpäästöisen joukkoliikenteen kehittäminen ja sen houkuttelevuuden lisääminen edistävät ilmansuojelua.
 
Helsingin kantakaupunkiin on perustettu ympäristövyöhyke, joka kattaa Hakamäentien eteläpuolisen alueen. Sen alueella HSL ja HSY soveltavat bussiliikennettä ja jätteenkuljetusta kilpailutettaessa muita alueita tiukempia päästönormeja.
 
Euroopan unionin päästönormeihin perustuva säätely on vähentänyt pakokaasujen hiukkaspäästöjä mutta samalla nostanut suoria typpidioksidipäästöjä.

Ajoneuvoteknologian kehityksen odotetaan vähentävän autoliikenteen typpidioksidipäästöjä tulevaisuudessa, kun myös typpidioksidipäästöille tulevat voimaan Euro-päästörajat.

 
 
 

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *