Yhtiö kehittää Uudenkaupungin kaatopaikasta uudenaikaista materiaalinkäsittelykeskusta, jossa pyritään kierrättämään mahdollisimman suuri osa jätemateriaaleista ja ohjaamaan se hyötykäyttöön.

Lassila & Tikanoja ja Uusikaupunki sopivat kaupungin kaatopaikkatoimintojen siirtymisestä L&T:n omistukseen torstaina.

Uusikaupunki on panostanut voimakkaasti ympäristöhuollon sisältöön ja on Suomen johtavia kaupunkeja Hiilineutraalit kunnat -hankkeessa.

Jätteen kierrätyksen lisääntyminen ja kiristyvät ympäristönormit vähentävät lähivuosina kaatopaikalle päätyvän kunnallisen kaatopaikkajätteen määrää, jolloin kaatopaikka käy kaupungille tarpeettomaksi.

– Kaupungin näkökulmasta on luontevampaa keskittyä sisältökysymyksiin ja edistää alueen yritysten elinkeinotoimintaa ja ympäristöpäämääriä, kuin olla mukana varsinaisessa operatiivisissa kaatopaikkatoiminnoissa, toteaa kaupunginjohtaja Atso Vainio.

L&T muuttaa Uudenkaupungin kaatopaikan uudenaikaiseksi materiaalinkäsittelykeskukseksi, jossa jäte lajitellaan ja prosessoidaan entistä tarkemmin, jotta vain pieni osa päätyisi kaatopaikalle loppusijoitettavaksi.

– Tulevaisuudessa jätettä ei enää haudata kaatopaikalle, vaan se pyritään maksimaalisesti palauttamaan uudelleenhyödynnettäväksi. Tavoitteenamme on korvata neitseellisiä raaka-aineita ja fossiilisia polttoaineita jätteistä tuotetuilla uusioraaka-aineilla, sanoo toimialajohtaja Ville Rantala L&T:ltä.

Kaupalla ei ole vaikutuksia alueen asukkaiden jätehuoltopalveluihin tai jätteen keräysjärjestelmiin, sillä kaupunki vastaa edelleen jätehuollon järjestämisestä ja viranomaistehtävistä sekä huolehtii kierrätyskeskuksen toiminnasta.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.