Honkasuon pientaloalueen runkorakenteiden materiaali on määritelty asemakaavassa.

Betoniteollisuus ry valittaa Helsingin kaupunginvaltuuston syyskuussa hyväksymästä asemakaavasta Honkasuon pientaloalueelle.

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Malminkartanossa sijaitsevan Honkasuon alueelle asemakaavan, jossa on kysymys uuden pientaloalueen suunnittelusta. Honkasuolla on jo asemakaavassa määritelty runkorakenteiden materiaali.

Perusteena on käytetty materiaalien rakennusajan ympäristövaikutuksia.  Maankäyttö‐ ja rakennusasetuksen mukaan ympäristövaikutuksia tulisi  arvioida rakennusten koko elinkaaren näkökulmasta.

– On erinomainen asia, että Helsingin kaupunki pyrkii viihtyisään ja vähäpäästöiseen kaupunkisuunnitteluun ja asumiseen. Tämä toteutuisi kuitenkin parhaiten asettamalla tavoitteet päästöille ja muille ominaisuuksille, mutta jättämällä keinot avoimiksi, sanoo Jussi Mattila Betoniteollisuus ry:stä

– Näin suunnittelijoilla on mahdollisuus vertailla ja valita kulloiseenkin tarkoitukseen sopivin ratkaisu.

Maankäyttö‐ ja rakennuslain mukaan asemakaavamääräyksillä tulee olla ennen kaikkea maankäytöllinen ja kaupunkikuvallinen perusta. Mattila katsoo, että Honkasuon kaavamääräyksessä asetettu materiaalirajoitus on vastoin tätä periaatetta.

Mattilan mielestä materiaalirajoitus lisäksi syrjii monia rakennusmateriaaleja, ja koska vastaavanlaisia kaavahankkeita on käynnissä muuallakin Suomessa, Betoniteollisuus ry pitää tärkeänä materiaalirajoituksen lainmukaisuuden selvittämistä.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *