Kerättävän öljyjätteen määrästä tulee sitova ja se nousee 20 000 tonniin vuodessa. Yli 200 litran öljyjäte-erät on haettava veloituksetta asiakkailta.

Ympäristöministeriö on tehnyt sopimuksen öljyjätteen valtakunnallisesta keräämisestä Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa.

Tavoitteena on, että jäteöljyä saadaan aiempaa enemmän uusiokäyttöön.

Öljyjätettä eli käytettyjä voiteluöljyjä ja niiden vesiseoksia syntyy noin 30 000 tonnia vuodessa. Tästä kerätään talteen noin 22 000 tonnia, ja suurimmasta osasta jäteöljyä valmistetaan uusia öljytuotteita.

Ympäristöministeriön tavoite on järjestää öljyjätteen keräys valtakunnallisesti ja tasapuolisesti koko Suomessa. Myös haja-asutusalueiden pienet ja hankalasti kerättävät öljyjäte-erät on saatava asianmukaiseen käsittelyyn.

Lassila & Tikanojan (L&T) tulee järjestää keräys kuntakeräyksenä, jolloin asiakas toimittaa jätteet esimerkiksi kiertävään keräysautoon sekä asiakkailta suoraan tapahtuvana keräyksenä.

Kuntalaiset saavat luovuttaa ensi vuoden alusta yli 200 litran öljyjäte-erät veloituksetta. Tällä hetkellä veloituksettoman keräyksen alaraja on 400 litraa.

Lisäksi kunta ottaa edelleen vastaan maksutta asumisessa syntyvän öljyjätteen ja kohtuullisen määrän maa- ja metsätaloudessa syntyvää öljyjätettä.

L&T:n on kilpailutettava yli puolet keräysalueista tai kerättävästä öljyjätteen määrästä riittävän kilpailun varmistamiseksi. Lopuilla keräysalueilla yhtiö voi suorittaa keräyksen itse. Jatkokäsittelyyn toimitetusta öljyjätteestä on ensisijaisesti tehtävä käyttökelpoista uusiokäyttöä varten. Toissijaisesti se voidaan käyttää energiantuotannossa polttolaitoksessa.

Lassila & Tikanoja Oyj vastaa käytettyjen voiteluöljyjen keräämisestä ja toimittamisesta käsiteltäväksi 1.1.2013 alkaen vuoden 2017 loppuun.

– Uskomme, että yli 90 prosenttia materiaalista voidaan palauttaa uudelleenhyödynnettäväksi, ensisijaisesti regeneroitavaksi perusöljyksi. Regenerointiastetta parannetaan tehostamalla huonolaatuisten erien esikäsittelyä, kertoo yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen Lassila & Tikanojalta.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *