Ilmastopolitiikkaa koskevan ILARI-tutkimuksen loppuraportin mukaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt (CO2) olisi mahdollista laskea jopa 2-3 miljoonan tonnin tasolle vuoteen 2050 mennessä.

Vuonna 2011 Suomen kotimaan liikenteen päästöt olivat noin 13,2 miljoonaa tonnia.

– Liikenteen kasvihuonekaasujen nopea vähentäminen on haastavaa, sillä
liikennettä ei voi lopettaa. Se on välttämätöntä yhteiskunnan
toiminnalle ja kehitykselle. Raportin perusteella voi kuitenkin
päätellä, että mahdollisuudet ovat olemassa, mutta se vaatisi
merkittäviä investointeja, toteaa liikenneministeri Merja Kyllönen.

Suomi on sitoutunut Euroopan unionin yhteisiin tavoitteisiin, jonka
mukaan Suomen tulee vähentää liikenteen ja muiden
ei-päästökauppasektoriin kuuluvien toimialojen kasvihuonekaasupäästöjä
16 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä. 

Euroopan
komission liikenteen Valkoinen kirja ”Kohti kilpailukykyistä ja
resurssitehokasta liikennejärjestelmää” asettaa liikenteen tavoitteeksi
60 prosentin päästövähennyksen. Se tarkoittaa Suomen liikenteelle noin 5 miljoonan
tonnin päästökattoa vuonna 2050.

Visiot keskustelun pohjaksi

ILARI-projektissa laadittiin Suomen liikenteen hiilidioksidipäästöjen
kehitykselle uusi perusennuste sekä kahdeksan liikenteen
kasvihuonepäästöjen visiota vuoteen 2050. Projektin loppuraportissa
keskitytään kahteen tulevaisuusvisioon, joille esitetään myös
toimenpiteet vision saavuttamiseksi.

Perusennusteen mukaan liikenteen hiilidioksidipäästöt laskevat vuoteen
2050 mennessä noin vuoden 1980-tasolle, eli reiluun kahdeksaan
miljoonaan tonniin. Loppuraportissa esitettävät visiot kuvaavat
huomattavasti radikaalimpia tulevaisuuksia. Niiden avulla
kasvihuonekaasupäästöt olisi mahdollista laskea jopa 2-3 miljoonaan
tonniin vuoteen 2050 mennessä.

Visioista ”Urbaani syke” on tietoliikennevetoinen tiivis kaupunkivisio, jossa talous kasvaa voimakkaasti, mutta kasvihuonekaasujen määrä
vähenee, sillä ihmiset käyttävät tieliikenteen sijasta raideliikennettä.
Toinen visio, ”Runsaudensarvi”, on myös talouden ja liikenteen
kasvuvisio, mutta siinä tieliikenteen vähäpäästöiset ajoneuvoteknologiat
ratkaisevat tulevat haasteet.

– Jos haluamme säilyttää nykyisen hyvinvoinnin, elintason ja
elinkeinojen mahdollisuudet, meidän on tehtävä valintoja. Liikenteen
ilmastopoliittisia toimenpiteitä tulisi suunnata entistä vahvemmin
energiatehokkuuden ja energiansäästön suuntaan, sanoo ministeri Kyllönen.


– Näissä talkoissa
parhaita välineitä pitkällä aikavälillä ovat ehjä yhdyskuntarakenne ja
lähipalvelujen saatavuuden varmistaminen, kävelyn, pyöräilyn ja
joukkoliikenteen edistäminen sekä entistä vähäpäästöisempi
ajoneuvoteknologia.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *