Pelastustoimen tehtävät siirtyivät vuoden 2004 alussa yksittäisiltä kunnilta kuntien ylläpitämien alueellisten pelastuslaitosten hoidettaviksi. Tutkimuksen mukaan alueellistaminen paransi pelastustoimen palvelutasoa.

Pelastustoimen toimintavalmius on eräillä pelastustoimen alueilla parantunut selvästi, vaikka keskimääräisessä toimintavalmiusajassa ei valtakunnallisesti ole tapahtunut oleellista muutosta, sisäministeriön tiedotteessa todetaan.

Vuodesta 2001 vuoteen 2010 keskimääräinen toimintavalmiusaika vahvuudella 1+3 on parantunut selvästi kaikilla tutkimuksessa mukana olleilla pelastustoimen alueilla. Erityisesti toimintavalmiusaikaa on kyetty lyhentämään Keski-Suomessa.

Väestönsuojelun osalta palvelutaso on hiukan heikentynyt. Palvelutasoa tarkasteltiin tutkimuksessa kolmen mittarin kautta: onnettomuuksien ehkäisy, toimintavalmius ja väestönsuojelu. Tutkimuksen tilastolähteenä on pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietokanta (Pronto).

 
Pelastustoimen kustannuksissa ei merkittävää kasvua

Pelastustoimen kustannukset ja kuntien maksuosuudet eivät ole alueellistamisen jälkeen kasvaneet kuntien muita tehtäväalueita voimakkaammin. Kustannustasossa on havaittavissa eroja pelastustoimen alueiden välillä. Myös kuntakohtaiset menojen muutokset ovat olleet eräissä tapauksissa suuria.

Kuntia, joissa kustannukset ovat nousseet ja joissa kustannukset ovat laskeneet, on ollut yhtä paljon. Uudistuksen tavoitteena ei ole ollut kustannustason alentaminen.

 

Kokemukset alueellistamisesta erilaisia

Pelastusjohtajien näkemyksen mukaan pelastustoimen palvelutaso on alueellistamisen myötä parantunut, sillä toiminnan kehittäminen perustuu nykyisin pelastustoimen aluetta koskevaan kokonaisvaltaiseen riskikartoitukseen ja sen tulosten hyödyntämiseen.

 
Tutkimusta varten haastateltujen kuntapäättäjien mukaan pelastustoimen palvelutaso on vuosien 2007 – 2010 aikana heikentynyt. Myönteisimmät arviot tulivat kaupunkimaisten kuntien johtajilta ja luottamushenkilöiltä. Kriittisyys lisääntyi siirryttäessä taajamakuntiin ja edelleen maaseutumaisiin kuntiin.

Alueellistamista seurattu tiiviisti

 

Pelastustoimen alueellistamisen vaikutuksia on seurattu tiiviisti. Seurantatutkimus tehtiin kolmessa vaiheessa. Ensin selvitettiin ennen uudistusta vallinnut tilanne, sitten tutkittiin uudistuksen jälkeen saatujen ensimmäisten vuosien kokemuksia.

 
Nyt julkistettu tutkimus "Alueellinen pelastustoimi seitsemän toimintavuoden jälkeen" on seurantatutkimuksen viimeinen vaihe, jossa tarkasteltiin vuosien 2007 – 2010 aikana tapahtuneita muutoksia ja niistä saatuja kokemuksia. Tutkimus perustuu viiden pelastustoimen alueen (Kainuu, Keski-Suomi, Länsi-Uusimaa, Pirkanmaa ja Päijät-Häme) kunnista kerättyihin tilasto-, kysely- ja haastattelutietoihin.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *