Tutkimuksen mukaan jopa 37 prosenttia yhdyskuntatekniikan ammattilaisista pitää laadun painoarvoa kilpailutuksissa liian pienenä.

Uponor Suomi Oy:n toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin yhdyskuntatekniikan ammattilaisten näkemyksiä siitä, millainen painoarvo laadulla ja hinnalla pitäisi heidän mielestään olla vesi- ja viemärijärjestelmien julkisessa hankinnassa.

Jopa 37 % tutkimukseen osallistuneista on sitä mieltä, että laadun painoarvo kilpailutuksessa on tällä hetkellä liian pieni.

Tutkimukseen osallistuneista yhdyskuntatekniikan ammattilaista 62 % kokee, että laadun painoarvo kilpailutuksessa on oikea ja vain yhden prosentin mielestä laadun painoarvo kilpailutuksessa on liian suuri.

Erityisesti vesihuollon käytännön asennus- ja huoltotyöhön osallistuvat ovat huolissaan laadun vähäisestä painoarvosta vesi- ja viemärijärjestelmien kilpailutuksissa. Tutkimukseen osallistuneista vesilaitosten hoitajista ja laitosmiehistä 58 % kokee, että laadun painoarvo kilpailutuksissa on liian pieni. Sen sijaan vesilaitosten toimitusjohtajista ja esimiehistä vain 32 % näkee laadun painoarvon liian pienenä.

Tutkimukseen kutsuttiin kuntien, ELY-keskusten, vesilaitosten ja vesiosuuskuntien virkamiehiä ja luottamushenkilöitä. Kyselyyn vastanneista 61 % ilmoitti osallistuvansa yhdyskuntatekniikan hankintoihin alueellaan ja 36 % kertoi osallistuvansa lopulliseen päätöksentekoon investoinneista. Hieman yli puolet vastaajista osallistuu vesihuollon rakentamiseen tai ylläpitoon.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *