Neuvottelukunnan tehtävänä on avustaa liikenne- ja viestintäministeriötä liikenneturvallisuuspolitiikan suunnittelussa ja toteutuksessa. Mukana on myös Kuntaliiton edustajia.

Neuvottelukunta koostuu ministeriöiden sekä liikenneturvallisuuden asiantuntijaorganisaatioiden edustajista, jotka tehtäviensä kautta edistävät valtakunnallisen tieliikenteen turvallisuussuunnitelman toimeenpanoa.

Neuvottelukunta nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nyt asetetun neuvottelukunnan toimikausi päättyy 14.5.2015. Neuvottelukuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 13 muuta jäsentä, joista kullakin on oma henkilökohtainen varajäsen.

Puheenjohtajana toimii ylijohtaja Minna Kivimäki ja varapuheenjohtajana hallitusneuvos Silja Ruokola liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Neuvottelukunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä (suluissa) ovat:

Liikenneneuvos Kimmo Kiiski, liikenne- ja viestintäministeriö (yli-insinööri Mikko Karhunen, liikenne- ja viestintäministeriö)

Lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö (neuvotteleva virkamies Aarne Kinnunen, oikeusministeriö)

Poliisijohtaja Pentti Saira, sisäasiainministeriö (poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäasiainministeriö)

Yli-insinööri Petteri Katajisto, ympäristöministeriö (aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski, ympäristöministeriö)

Neuvotteleva virkamies Merja Söderholm, sosiaali- ja terveysministeriö (ylitarkastaja Mari Miettinen, sosiaali- ja terveysministeriö)

Opetusneuvos Jukka Lehtinen, opetus- ja kulttuuriministeriö (opetusneuvos Tarja Riihimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö)

Ylijohtaja Anne Herneoja, Liikennevirasto (liikenneturvallisuuspäällikkö Auli Forsberg, Liikennevirasto)

Ylijohtaja Marko Sillanpää, Liikenteen turvallisuusvirasto (johtava asiantuntija Inkeri Parkkari, Liikenteen turvallisuusvirasto)

Toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen, Liikenneturva (tutkimuspäällikkö Juha Valtonen, Liikenneturva)

Liikkuvan poliisin päällikkö, poliisineuvos Kari Rantala, Liikkuva poliisi (liikennepoliisitarkastaja Jarmo Rintanen, Liikkuva poliisi)

Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen, Liikennevakuutuskeskus (vahingontorjuntajohtaja, liikenneonnettomuuksien tutkinnan johtaja Pekka Sulander, Liikennevakuutuskeskus)

Liikenneinsinööri Silja Siltala, Suomen Kuntaliitto ry (pelastustoimen kehittämispäällikkö Jussi Rahikainen, Suomen Kuntaliitto ry)

Poliisijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus (poliisiylitarkastaja Esko Kesti, Poliisihallitus)

Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan apuna toimii neuvottelukunnan työjaosto. Lisäksi neuvottelukunta voi työssään käyttää ulkopuolisia liikenneturvallisuusalan asiantuntijoita.

Antti Pulkkinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *