Rakennustyömaiden työntekijöillä on oltava syyskuun 2012 alusta näkyvissä henkilötunniste, johon on merkitty veronumero. Uudistuksella halutaan torjua harmaata taloutta.

Uusilla työmailla veronumero on henkilötunnisteessa pakollinen 1.9.2012 alkaen, mutta vanhoilla työmailla se on pakollinen vasta siirtymäajan jälkeen viimeistään 1.3.2013.

Veronumeromenettely on kirjattu hallitusohjelmaan ja sillä tähdätään harmaan talouden torjuntaan.

Elokuussa 2012 Verohallinto alkaa ylläpitää myös rakennusalan julkista veronumerorekisteriä. Lisäksi harmaata taloutta torjutaan työntekijöitä ja rakennusurakoita koskevalla erityisellä ilmoittamismenettelyllä, joka on tarkoitus ottaa rakennustyömailla käyttöön vuoden 2013 aikana.

Mistä veronumeron saa?

Veronumero on toimitettu kaikille henkilöasiakkaille vuoden 2012 verokortin yhteydessä. Ammatinharjoittajat saavat veronumeron verotoimistosta.

Tilapäisesti Suomeen töihin tulevat ulkomaalaiset rakennusalan työntekijät saavat henkilötunnuksen ja veronumeron kesäkuusta 2012 alkaen verotoimistosta. Henkilötunnuksen saaminen edellyttää henkilökohtaista asiointia Verohallinnon toimipisteessä.

– Veronumeron lisäämisellä tunnistekorttiin pyritään varmistamaan se, että jokainen yhteiselle työmaalle työskentelemään tuleva on Verohallinnon rekisterissä ennen työnteon alkua. Tämä on perusedellytys työntekijöiden ja heidän työnantajiensa verovalvonnalle, Sari Wulff korostaa.

Veronumerorekisteri ja ilmoitusmenettely tulossa

Rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden veronumerot merkitään 1.8.2012 avattavaan rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin. Rekisteristä voi tarkistaa henkilön etu- ja sukunimen sekä hänen veronumeronsa perusteella, onko henkilön tiedot merkitty veronumerorekisteriin.

Vaikka työntekijälle on annettu veronumero, häntä ei automaattisesti merkitä veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen.

Vuoden 2013 aikana rakennustyömailla on tarkoitus ottaa käyttöön myös ilmoitusmenettely, joka koskee työntekijöitä ja rakennusurakoita. Menettelyssä työmaan päätoteuttaja ilmoittaa Verohallinnolle kuukausittain tiedot työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja muista suorituksensaajista ja kukin tilaaja ilmoittaa omat aliurakkansa kuukausittain Verohallinnolle.

Verohallinto hyödyntää tietoja reaaliaikaisessa verovalvonnassa. Lisäksi tietojen avulla voidaan arvioida asiakkaiden verotusstatusta ja rekisteröintitarvetta.

Antti Pulkkinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *