Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat ohjanneet alueiden käyttöä kestävään suuntaan. Vaikuttavuutta voidaan silti vielä tehostaa, kertoo tuore raportti.

Runsaat kymmenen vuotta voimassa olleet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat ohjanneet alueidenkäyttöä kestävään suuntaan, vaikka eri alueiden ja sektoreiden välillä on vielä vaihtelevuutta, todetaan perjantaina julkistetussa arviointiraportissa.

– Yhtenäisten käytäntöjen saamiseksi tarvitaan hyvien esimerkkien ja käytäntöjen jakamista. VAT:ien roolia tulee selkiyttää edelleen sekä kehittää kaavaohjausta ja viranomaisyhteistyötä, sanoo raportin laatineen työryhmän puheenjohtajana toiminut ympäristöneuvos Timo Turunen ympäristöministeriöstä.

Raportin mukaan VAT:ien edistämisestä on tullut kiinteä osa alueidenkäytön suunnittelua. Kuitenkin erityisesti valtion viranomaisten toimintaan ja tavoitteiden toteuttamiseen valtakunnan tasolla on tarpeen panostaa. Valtion viranomaisten tulisi tehostaa sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja kehittää toimintakäytäntöjään siten, että VATit otetaan huomioon nykyistä kattavammin.

Huomiota tulee kiinnittää myös taloudellisiin ohjauskeinoihin sekä muihin toimiin, joilla on välillinen mutta merkittävä vaikutus alueidenkäyttöön.

– VAT:it toteutuvat vain, jos koko alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä toimii kattavasti, Turunen muistuttaa.

Työryhmän mukaan maakuntakaavoja uudistettaessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota VAT:ien viemiseen käytännön tasolle niin, että maakuntakaavat ohjaavat riittävästi kuntakaavoitusta. Vastaavasti kunnissa on panostettava nykyistä laaja-alaisempaan yleiskaavoitukseen.

Ympäristöministeriö asetti tammikuussa 2010 ympäristöministeriön virkamiehistä sekä Suomen Kuntaliiton, maakuntien liittojen sekä ELY-keskusten edustajista koostuneen työryhmän arvioimaan VATien toteuttamista. Työryhmän arviointiraportti ja sen sisältämät 17 toimenpide-ehdotusta kokoavat keskeisimmät kehittämisen tarpeet VATien toteuttamisen ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Ne on suunnattu maakuntien liitoille, kunnille ja valtion viranomaistahoille.

Toimenpide-ehdotukset tullaan ottamaan huomioon myös vuoden 2013 loppuun asti toteutettavassa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarvioinnissa sekä myöhemmin käynnistettävässä VATien tarkistamisessa. Arviointi perustuu laajaan selvitysaineistoon, keskustelutilaisuuksiin ja asiantuntijoiden kuulemiseen.

VAT:it ovat vuodesta 2000 käytössä ollut ohjausväline, jonka avulla valtioneuvosto linjaa koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Valtioneuvoston vuonna 2008 tarkistamissa tavoitteiden keskeisiä painotuksia ovat erityisesti kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, alueidenkäytön energiakysymykset, ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä Helsingin seudun kehittäminen erityisesti raideliikenteeseen pohjautuen.

Antti Pulkkinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *