Helsingin Pisara-rata sekä Turun ja Tampereen pikaraitiotiet ovat maan tärkeimpiä liikennehankkeita seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Hallitus julkisti torstaina liikennepoliittisen selontekonsa, joka ohjaa liikennepolitiikkaa vuosina 2012-2022.

Maaliskuun kehysriihessä hallitus myönsi historiallisesti enemmän rahaa ratahankkeisiin kuin teihin. Tärkein ratahankkeista on Helsingin keskustan alla kulkeva Pisara-rata, joka yhdistää pääradan ja rantaradan kaupunkiraiteet.

Pisaran muotoisella radalla on tarkoitus purkaa Helsingin päärautatieaseman ruuhkia. Joidenkin arvioiden mukaan rata voisi olla valmis vuoden 2030 tienoilla.

Muut kärkihankkeet ovat Turun ja Tampereen pikaraitiotiet. Joukkoliikenteen määrän uskotaan kasvavan, mikäli suurissa kaupungeissa panostetaan joukkoliikenteeseen, ja näin ollen hallitus sitoutuu avustamaan Turun ja Tampereen pikaraitiotiehankkeita 30 prosentin maksuosuudella.

Päätökset tehdään aikanaan erikseen riippuen hankkeen kustannuksista ja laajuudesta. Valtio sitoutuu myös kaupunkiratojen rahoittamiseen suurissa kaupungeissa 50 prosentin rahoitusosuudella.

Myös junaliikenteen aikataulujen täsmällisyyttä halutaan parantaa. Routavaurioita korjataan koko rataverkolla, minkä lisäksi pääradan kapasiteettiä lisätään etelässä, millä on suuri vaikutus junaliikenteen täsmällisyyteen koko maassa.

Maaseudulla on tarkoitus kehittää kutsujoukkoliikennettä. Eri hallinnonalojen henkilökuljetuksia, esimerkiksi koulukyytejä, sosiaali- ja terveystoimen kuljetuksia ja Kelan henkilökuljetuksia yhdistämällä saadaan kustannussäästöjä. Vapautuneet varat voidaan ohjata joukkoliikenteen kehittämiseen ja henkilökuljetusten varmistamiseen myös tulevaisuudessa.

Myös ympäristöystävällisempää liikennettä halutaan tukea. Valtio on valmis edistämään vähäpäästöisen ajoneuvoteknologian kehittämistä veroratkaisuin. Vero- ja maksupolitiikalla ja liikenteen uudella hinnoittelulla aiotaan ohjata liikennettä kestävämpien ratkaisujen suuntaan.

Antti Pulkkinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *