Tampereen kaupungin Vuores-hanke, kiinteistötoimi ja Finnish Wood Research Oy käynnistävät Vuoreksen Isokuusen puukaupunkia koskevan kumppanuushankkeen. Tavoitteena on toteuttaa alueelle Suomen suurin nykyaikainen puukaupunkialue.

 

Isokuusesta tulee Särkijärven eteläpuolelle sijoittuva noin 4 000 asukkaan ekotehokas asuinalue, joka on merkittävä osa Vuoreksen 13 000 asukkaan rakentuvaa kaupunginosaa. Isokuusen yleissuunnittelu on parhaillaan käynnissä. Valtaosa Isokuusen asunnoista tulee puusta rakennettuihin asuintaloihin. Asuntojen lisäksi alueelle sijoittuu puurakenteisia palvelu-, liike-, toimisto-, yhteis- ja työtiloja.
 
Nyt käynnistyvällä hankkeella etsitään kaavoitus- ja toteutuskumppaneita puukerrostalokortteleihin, jotka sijoittuvat aivan Isokuusen tulevan keskusta-alueen ytimeen. Rakentaminen keskittyy Vuoreksen puistokadun varteen, hyvien joukkoliikenneyhteyksien vierelle.
 
Kumppanuushankkeeseen ilmoittautuvassa yritysryhmässä tulee olla mukana ainakin rakennuttaja ja/tai rakennusliike, arkkitehtitoimisto ja puutuotealan toimija. Kaavoitus- ja toteutuskumppaneiden valinta tehdään kunkin ryhmän laatiman ideasuunnitelman perusteella.
 
Valittavien yritysryhmien kanssa kaupunki jatkaa kaavaluonnoksen kehittämistä nk. kumppanuuskaavoituksena. Prosessin lopputuloksena kaupunki luovuttaa yritysryhmälle korttelikokonaisuuden kaupungilla luovutushetkellä voimassa olevilla tontinluovutusehdoilla. Alustavan aikataulun mukaan Isokuusen keskeisten osien toteutusajaksi on arvioitu 2013–2017.
 
Hankkeen tavoitteena on löytää kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti ja asuinympäristön kannalta laadukkaita, talo- ja asuntotyypiltään monipuolisia ja innovatiivisia ratkaisuja kumppanuuskaavoituksen pohjaksi. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota myös esimerkiksi energiatehokkuuteen ja hiilijälkeen, uusiutuvan ja kierrätetyn materiaalin osuuteen rakennusmateriaaleista, pihojen viihtyisyyteen ja yhteisöllisyyteen sekä hulevesien hallintaan.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *