Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus liikennepoliittiseksi selonteoksi on lähetetty sidosryhmille kommentoitavaksi. Kommentteja pyydetään 12. maaliskuuta mennessä. Liikennepoliittinen selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle huhtikuussa 2012.

Selonteossa määritellään liikennepolitiikan linjaukset ja toimenpideohjelma vuoden 2022 loppuun sekä liikennepoliittinen visio ja tahtotila vuodelle 2030. Siinä tarkastellaan liikennepoliittisia kysymyksiä hallitusohjelman mukaisesti erityisesti maankäytön, asumisen, palvelurakenteiden, kestävän kehityksen ja elinkeino- ja aluekehityksen edellytykset huomioon ottaen.

 

– Liikennepolitiikka on tarpeen integroida osaksi yhteiskuntapolitiikkaa. Se ei voi olla erillinen saareke, sanoi selonteon päälinjauksia Infra2012-tapahtumassa Helsingissä tiistaina esitellyt liikenne- ja viestintäministeriön liikennepolitiikan osaston ylijohtaja Minna Kivimäki.
 
Hänen mukaansa selonteon perustana on julkisen sektorin palvelulupaus, vaikka siinä otetaankin vasta ensiaskelia.
 
– Peruskysymyksiä ovat kilpailukyvyn turvaaminen elinkeinoelämälle, hyvinvoinnin varmistaminen asukkaille ja vastuullisuuden huomioon ottaminen kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa. Hallinnon siilojen rajat on kyettävä ylittämään ja arvioitava ratkaisuja kokonaisvaltaisesti, Kivimäki korosti.
 
Selonteossa linjataan muun muassa liikennesektorin rahoituksen ja liikenteen ohjaamisen periaatteita, suurten ja kasvavien kaupunkiseutujen erityiskysymyksiä ja Venäjän liikenteen kasvuun varautumista.
 
Selonteon sisältöjä on työstetty 12 osaprojektissa, joihin on osallistunut liikennehallinnon ja liikenneasioiden kannalta keskeisten ministeriöiden asiantuntijoita. Samanaikaisesti selonteon valmistelun kanssa on ollut käynnissä lukuisia muita selvitysryhmiä, joiden asioita on selonteossa käsitelty vain yleisellä tasolla.
 
Selonteon valmistelua ohjaa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä liikenneministeri Merja Kyllösen johdolla. Ministerityöryhmän työn tukena on virkamiehistä koostunut ryhmä. Lisäksi liikennehallinnon sidosryhmät ovat olleet tiiviisti mukana selonteon valmistelussa.
 
Paavo Taipale
 
Luonnos Liikennepoliittiseksi selonteoksi on kommentoitavana myös verkossa. Palautetta selonteon valmisteluun liittyen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen selonteko(a)lvm.fi

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *