Ilmastotyö onnistuu parhaiten silloin, kun ilmastoasiat ovat mukana osana kuntien arkipäiväisiä ratkaisuja, selviää Kuntaliiton tänään julkaisemasta oppaasta.

Ilmastonmuutosta torjuvaa työtä tehdään kunnissa jo runsaasti, ja Kuntaliitto on koonnut parhaat käytännöt yhteen verkossa julkaistuun oppaaseen.

Ilmastonmuutoksen ehkäisy on kunnille vaikea tehtävä, koska se vaatii toimenpiteitä usealla toimialalla ja tulosten mittaaminen on vaikeaa.

– Ilmastotyö hyödyttää kuntia parhaimmillaan sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Esimerkiksi energiansäästössä on paljon vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, jotka ovat myös taloudellisesti kannattavia. Palveluiden hyvä saavutettavuus vähentää liikkumistarvetta ja on siten tärkeää kuntalaisten hyvinvoinnin, kunnan talouden ja myös ilmastonmuutoksen ehkäisyn kannalta, Kuntaliiton projektipäällikkö Anu Kerkkänen sanoo.

Ilmastotyön onnistuminen edellyttää, että kunnan eri sektoreilla tehtävät toimenpiteet sovitetaan yhteen. Samalla tulee miettiä, miten päätökset vaikuttavat ilmastonmuutokseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Mikään kunnan sektori ei pysty ratkomaan ilmastoasioita yksin.

– Esimerkiksi maankäytön ja liikenteen keskeiset suunnitelmat on tärkeä laatia samanaikaisesti, jotta vuorovaikutus suunnittelussa on mahdollista ja ratkaisut voidaan sovittaa yhteen. Palveluita järjestettäessä tulee kiinnittää huomiota niin palveluiden saavutettavuuteen, kuljetusten logistiikkaan, tilojen käyttöasteeseen kuin peruskorjaus- ja energiasaneeraustarpeisiinkin, Kerkkänen kuvaa.

Kunnat ovat jo tehneet arvokasta työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kuntaliiton kokoama asiantuntijaraati on valinnut parhaat käytännöt Etelä-Savosta, Helsingin seudulta, Jyväskylästä, Kiuruvedeltä, Kouvolasta, Kuopiosta, Lahdesta, Mikkelistä, Oulusta, Porista, Ruokolahdelta, Somerolta, Tampereelta, Tampereen seudulta, Turusta, Uudestakaupungista ja Vaalasta.

Kouvola vähensi kustannuksia ja päästöjä joukkoliikenteellä

Vuonna 2009 aloittanut uusi Kouvolan kaupunki alkoi kehittää joukkoliikennettä ja kuntien järjestämiä henkilökuljetuksia, koska kuljetuskustannukset veivät varsin mittavan osan kunnan taloudesta. Kouvola yhtenäisti kuntakohtaisen ja seutuyhteistyöhön tukeutuvan joukkoliikennejärjestelmänsä.

Laajan kaupungin alueella otettiin käyttöön 40 euron hintainen kaupunkilippu, mikä osoittautui menestystuotteeksi.  Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat kasvaneet yli 20 prosenttia ja vakituisesti kuukausilipuilla matkustavien määrä noin 50 prosenttia.

Joukkoliikenteellä tehty matkakertymä on kasvanut noin kolme miljoonaa kilometriä. Liikenteen hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet noin 300 tonnia vuodessa.

Lahden yleiskaava tukee ilmastotyötä

Koko Lahden kaupungin kattavan oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatiminen aloitettiin vuonna 2009 ja se on tarkoitus hyväksyä vuonna 2012. Tavoitteena on, että jatkossa jokainen uusi valtuusto pääsee arvioimaan yleiskaavan muutostarpeet.

Yleiskaava on purettu ymmärrettäviksi kysymyksiksi, kuviksi ja kertomuksiksi perinteisen karttaesityksen ohella.

Jatkuvasti päivitettävä yleiskaava, jonka toteutumista seurataan kestävän yhdyskuntarakenteen mittareilla, auttaa kuntaa pidemmän aikavälin suunnittelussa ja tulevaisuuden suuntaviivoihin liittyvässä keskustelussa. Siten myös ilmastotavoitteiden saavuttaminen on aiempaa helpompaa.

Oppaasta eväitä ilmastotyöhön

Kuntaliitto tukee kuntia ilmastotyössään julkaisemalla oppaan Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous. Oppaaseen on koottu viimeisin tietämys päästöjen vähentämisestä ja käytännön ohjeita päätöksentekoon kunnissa. Opas on laadittu yhdessä ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

Oppaassa käsitellään maankäyttöä, liikennettä, palveluita, hankintoja, energiantuotantoa, energiansäästöä ja ilmastonmuutokseen varautumista. Oppaan rinnalla julkaistaan nettijulkaisu, johon on koottu hyviä käytäntöjä suomalaisista kunnista.

Opas ja siihen liittyvä hyviä käytäntöjä sisältävä verkkojulkaisu on julkaistu Kuntaliiton verkkokirjakaupassa.

Antti Pulkkinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *