Helsinki haluaa edistää tiivistä pientalorakentamista. Keski-Euroopalle tyypillinen townhouse-rakentaminen on puuttunut Helsingistä lähes kokonaan tähän asti.

Townhousella tarkoitetaan omatonttisia tai yhtiömuotoisia pientaloja, jotka liittyvät palomuureilla viereisiin rakennuksiin. Rakennukset sijoittuvat katujen varsille ja muodostavat nauhamaisia kortteleita. Townhouse-tyyppisen rakentamisen nähdään sopivan hyvin tulevaisuuden tavoitteisiin, joissa kaupunkirakennetta pyritään tiivistämään ja joukkoliikenteen käyttöä lisäämään.

Tähän mennessä townhouse-rakentaminen on puuttunut Helsingistä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kokonaan. Kaupungin ja koko maan ensimmäiset townhouset nousivat Munkkiniemen Hollantilaisentielle vuonna 1920. Näiden Eliel Saarisen suunnittelemien talojen lisäksi yksittäistä townhouse-rakentamista on niin ikään Munkkiniemessä ja hieman laajemmin Malminkartanossa.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa laaditussa selvityksessä on etsitty keinoja, joilla kaupunki voisi edistää townhouse-rakentamista. Selvityksen yhteydessä on laadittu pientalorakentamista koskeva kaavainventaario. Sen mukaan vuoteen 2030 mennessä on Helsingissä (lukuun ottamatta Östersundomia) mahdollista toteuttaa pientalorakentamista yhteensä noin 640 000 kerrosneliötä eli noin 4 200 asuntoa, joista townhouseja ja muita kytkettyjä pientaloja olisi yhteensä noin 3 200 asuntoa.

Östersundom on tarkoitus rakentaa pientalokaupunkina, johon tulisi nykyisten suunnitelmien mukaan jopa 19 000 pientaloasuntoa, joista townhouse-tyyppisiä asuntoja noin 7 400. Östersundom toteutuu pääosin vuoden 2020 jälkeen.

Selvityksen mukaan Helsinkiin tulisi kehittää omat townhouse-ratkaisut. Ensimmäinen askel tähän tehtiin, kun kaupunki järjesti Helsinki townhouse -kilpailun vuonna 2011. Suuri osa taloista syntynee grynderi- tai asukaslähtöisesti suunniteltuina yksilöllisinä rakennuksina, mutta lähivuosikymmenien verraten suuri tonttitarjonta houkutellee talotehtaita suunnittelemaan omia townhouse- talotyypistöjä sekä esikaupunki- että kantakaupunkiympäristöön.

Asuntotuotanto Helsingissä on nykyisin lähes yksinomaan rakennuttaja- tai rakentajavetoista. Pienet townhouse-kohteet soveltuvat kerrostalokohteita paremmin toteutettavaksi myös ryhmärakennuttamisen kautta.

Tällä hetkellä yksittäisiä uusia townhouse-rivistöjä rakennetaan Kalasatamaan ja Jätkäsaareen. Jos Östersundomin suunnitelmat toteutuvat nykyisessä muodossaan, alueelle rakennetaan vuoteen 2030 mennessä noin 7 400 townhousea.

Kaupunkisuunnitteluviraston selvityksen mukaan muualle Helsinkiin olisi toteutettavissa noin 3 200 townhousea. Kalasataman ja Jätkäsaaren ohella townhouseja on tulossa muun muassa Alppikylään, Honkasuolle, Koivusaareen, Kruunuvuorenrantaan ja Siltamäkeen.

Antti Pulkkinen

Uutta Helsinkiä: Townhouse-rakentamisesta on tehty kartoitus Helsingissä

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *