Euroopan rakennusperintöpäivien vuoden 2012 teema on Liikunta- ja urheiluympäristöt. Teemalla halutaan nostaa liikuntaan ja urheiluun liittyvän rakennusperinnön arvostusta.

Suomessa lasketaan olevan lähes 30 000 liikunta- ja urheilupaikkaa, joten paikallisilla liikunnan ja urheilun ympäristöillä on suuri merkitys ihmisten arjessa. Erilaiset liikuntapaikat urheilukentistä uimarantoihin ja halleista hyppyrimäkiin kuuluvat jokapäiväiseen elinympäristöömme ja ne ovat oleellinen osa rakennettua maisemaamme.

Liikuntarakennuksilla on usein myös tärkeä merkitys alueiden identiteetille paikkoina, joihin asukkaat kiintyvät. Hyvät liikuntamahdollisuudet vaikuttavat asukkaiden hyvinvointiin ja voivat myös tuoda kunnille kilpailuetua.
 
Euroopan rakennusperintöpäiviä (ERP) vietetään vuosittain syyskuun toisena viikonloppuna, mutta teema on esillä pitkin vuotta. Rakennusperintöpäivien tapahtumilla halutaan liikuttaa ihmisiä oman kotiseudun rakennusperinnön ääreen, huomaamaan miksi ja miten liikuntapaikkoja suunnitellaan ja rakennetaan: yhteiseksi hyväksi.
 
Yhdistykset, museot, koulut ja muut kiinnostuneet tahot voivat järjestää rakennusperintöpäivien tapahtumia. Lisäksi Liikunta- ja urheiluympäristöt -teeman toivotaan saavan liikkeelle erityisesti urheiluväkeä. Koulujen käyttöön on tulossa eri oppiaineisiin ja aihekokonaisuuksiin soveltuva pedagoginen lähestymistapa, jonka avulla lapset ja nuoret voivat tutustua lähiseutunsa liikunta- ja urheiluympäristöihin myös rakennusperinnön näkökulmasta.
 
Vuositeema liittyy myös Museoviraston, Liikuntatieteellisen seuran ja Urheilumuseon Hyvinvointi-Suomen liikuntaympäristöt -hankkeeseen.
 
Kansallismuseo on myös julkaissut kyselyn, jonka avulla kerätään tietoa ja kokemuksia merkityksellisistä liikuntaympäristöistä. Tavoitteena on saada tietoa erityisesti sotien jälkeen rakennettujen liikuntaympäristöjen merkityksestä kulttuuriympäristönä. Kyselyllä halutaan myös tuoda esiin hyvinvointivaltion rakentamien liikuntaympäristöjen merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Vastauksia toivotaan niin tavallisilta kansalaisilta kuin urheilualan ihmisiltä valmentajista toimittajiin.

Rakennusperintöpäiviin liittyen on avattu myös blogi, jossa taustoitetaan vuositeemaa ja jaetaan ideoita rakennusperintöpäivien tapahtumien järjestämiseen sekä tutustutaan niiden toteuttajiin. Lisäksi tänäkin vuonna ilmestyy rakennusperintöpäivien teemaan liittyvä julkaisu.

Kirjassa käsitellään liikunta- ja urheiluympäristöjä nimenomaan rakennusperinnön näkökulmasta. Teoksessa käydään läpi erityyppisiä liikuntapaikkoja ja niiden kehitystä arkisia liikunnan sijoja unohtamatta. Helsingin 1952 olympialaisten paikat saavat kirjassa oman lukunsa.
 
Euroopan rakennusperintöpäiviä (European Heritage Days) on vietetty Suomessa vuodesta 1992. Tavoitteena on lisätä paikallisen rakennetun kulttuuriympäristön tuntemusta ja arvostusta osana eurooppalaista kulttuuriperintöä.

Päiviä vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta, ja niihin osallistuu noin 20 miljoonaa ihmistä. Suomessa rakennusperintöpäiviä koordinoivat ympäristöministeriö, Suomen Kotiseutuliitto, Museovirasto, Opetushallitus ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry.

Rakennusperintöpäivien 2012 teema on Liikunta- ja urheiluympäristöt, tapahtumien pääviikonloppu 7–9.9.2012.

Antti Pulkkinen

Euroopan rakennusperintöpäivät
Rakennusperintö-blogi
Kansallismuseon kysely

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *