Helsingin seudun uudisrakentamisessa tulee huomioida rakennusten energiankulutuksen ja liikenteen vaikutukset päästöihin. Siten uudet asuinalueet tulee rakentaa raideliikenteen läheisyyteen, linjaa tuore tutkimus.

Tutkimuksessa on arvioitu Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset vuoteen 2035 mennessä.

– Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää siten, että uutta asutusta rakennetaan nykyisen asutuksen yhteyteen, lähelle palveluja ja työpaikkoja, selvittää tutkimuksen tehnyt erikoistutkija Irmeli Wahlgren VTT:stä.

Lisäksi asutus pitäisi sijoittaa hyvien joukkoliikenneyhteyksien, erityisesti raideliikenteen ulottuville.

Myös rakennusten lämmitystapavalinnat ovat ratkaisevia päästöjen hillinnässä. Jos asuinalueet ja työpaikat leviävät alueelle väljästi, se lisää lämmitettävää kerrosalaa ja siten kasvihuonekaasupäästöjä.

Tutkimuksessa selvitettiin Helsingin seudun 12 asuin- ja työpaikka-alueen uusien rakennusten energiankäytöstä ja henkilöliikenteestä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Tutkimusalueita olivat Kalasatama, Suurpelto, Marja-Vantaa, Östersundom, Myyrmäki-Malminkartano, Kontula-Mellunmäki-Länsimäki, Kirkkonummen keskusta, Leppävaara, pääradan vyöhyke Tikkurila-Kerava, Pohjois-Espoon pientaloalue, Kirkkonummen pientaloalue ja Riipilä-Seutula.

Tutkimusalueiden uusien rakennusten ja liikenteen synnyttämät kasvihuonekaasupäästöt vaihtelivat suuresti. Vuotuiset päästöt vaihtelivat alueesta riippuen välillä 2 000-40 000 hiilidioksiditonnia. Asukasta kohden laskettuna vuotuiset päästöt olivat 1,4-4,4 ja asukas- ja työpaikkamäärää kohden 0,8-2,7 hiilidioksiditonnia. Noin puolet tutkimusalueiden kasvihuonekaasupäästöistä aiheutui rakennuksista ja noin puolet liikenteestä.

Tutkimuksessa kehitettyä arviointimenetelmää voidaan hyödyntää seudun uusien alueiden yleispiirteisessä ilmastovaikutusten arvioinnissa.

Tutkimus toteutettiin osana Helsingin seudun ympäristöpalveluiden koordinoimaa Julia 2030 -hanketta. Hankkeen tavoitteena oli vähentää Helsingin metropolialueen kaupunkien kasvihuonekaasupäästöjä. Hanke sai rahoitusta EU:n LIFE+ -ohjelmasta.

Antti Pulkkinen

Julian kaupunki 2035 – Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset -tutkimusraportti

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *