Tampereen keskustan ajoneuvoliikenne, pyöräily ja joukkoliikenne on luonnosteltu uusiksi. Kaupunkilaiset voivat antaa palautetta helmikuun ajan.

Valmistunut keskustan liikenneverkkoluonnos perustuu loppuvuonna 2011 laadittuun keskustan liikennevisioon. Tavoitteena on vahvistaa Tampereen keskustan saavutettavuutta kaikilla kulkumuodoilla ja samalla parantaa alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta asuin-, työpaikka-, ostos- ja asiointialueena.

Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelmia esitellään paitsi internetissä, myös avoimessa yleisötilaisuudessa keskiviikkona 8. helmikuuta 2012 klo 18.00 alkaen Werstaan auditoriossa Finlysonin alueella (os. Väinö Linnan aukio 8).

Liikenneverkkoluonnoksiin (ajoneuvo-, joukkoliikenne- ja pyöräverkot) toivotaan palautetta Tampereen seudun asukkailta ja toimijoilta. Verkkokyselyssä annettava palaute voi koskea yleisellä tasolla kutakin liikkumismuotoa tai palautteen voi kohdistaa kartalle, jolloin mielipide kohdentuu merkittyyn reittiin, kuten katujaksoon tai yksittäiseen kohteeseen kuten risteykseen.

Palaute voi koskea luonnoksen toiminnallista arviointia ja erityisiä näkökohtia, jotka tulisi huomioida jatkosuunnittelussa. Erityisesti palautteessa toivotaan arviota, miten hyvin suunnitelmat vastaavat keskustan alustavan liikenteellisen vision tavoitteita.

Liikenneverkkosuunnitelmia tarkistetaan saadun palautteen pohjalta. Palautteesta on myös hyötyä seuraavan vaiheen yksityiskohtaisemmassa katutilasuunnittelussa.

Tavoiteaikataulun mukaan Tampereen uusi liikenneverkkosuunnitelma on valmis kesällä.

Antti Pulkkinen

Luonnos uudesta liikenneverkosta Tampereen kaupungin verkkosivuilla

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *