Sisäasiainministeriö on julkaissut asuinkiinteistöjen pelastussuunnittelua koskevan ohjeen. Siinä ohjeistetaan asuinkiinteistöjen omatoimista varautumista ja pelastussuunnitelman laadintaa.

Ohjeen tavoitteena on asuinkiinteistöjen oman turvallisuusvastuun tunnistamisen helpottaminen sekä pelastussuunnittelun kehittäminen palvelemaan käytännön turvallisuustyötä ja asukkaiden arkea. Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa.
 
Asuinkiinteistöissä pelastussuunnitelman laadinta ja sen ajantasaisuudesta huolehtiminen on omatoimisen varautumisen keskeinen työväline. Pelastussuunnitelma ei ole vakiosisältöinen asiakirja, vaan sen laadinnan lähtökohtana on asuinkiinteistön erityispiirteiden ja riskien tunnistaminen. Tärkeää on myös asukastiedottamisen parantaminen.
 
Ohje on valmisteltu sisäasiainministeriön johdolla. Valmisteluun osallistui edustajia aluehallinnosta, Pelastusopistosta, pelastuslaitoksista, Isännöintiliitosta, Suomen Kiinteistöliitosta sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä. Ohjeesta julkaistaan myöhemmin myös ruotsinkielinen versio. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö julkaisee lisäksi oppaan asuinkiinteistöjen pelastussuunnittelusta.
 
Paavo Taipale
 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *