KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n kunnanjohtajille ja teknisille johtajille osoittamien kyselyjen pohjalta kunnilla ei ole niin paljon kuntatekniikan yksityistämishaluja kuin yleisessä keskustelussa on arvioitu.

Kunnat haluavat pitää teknisen toimen tehtävät pääsääntöisesti itsellään, eikä vahvoja ulkoistamispaineita tunnu olevan. Niitä ilmenee lähinnä pienissä kunnissa. Kyselyjen tulokset osoittavat, että kuntatekniikan toimintojen ulkoistamisten kasvaessa ei säästöjä kuitenkaan saada syntymään.
 
Poikkeuksia löytyy molemmista ääripäistä. On yksittäisiä kuntia, joissa on ulkoistettu paljon ja kustannukset ovat keskiarvoissa tai sen alapuolella. Vastaavasti on kuntia, joissa ei ole ulkoistettu juuri lainkaan ja kustannukset ovat minimaalliset.
 
Kalliita investointeja vaativat toimet, kuten esimerkiksi rakentaminen, halutaan kuitenkin pääasiassa ulkoistaa. Vaikeissa erityisosaamista vaativissa kohteissa, kuten energia- ja ict-alalla sekä jätehuollossa halu ulkoistaa toiminnot on vähän suurempi kuin muissa. Erikoisosaamisen ostaminen on myös kallista. Kyselyjen mukaan vaikuttaa siltä, että kunnat haluavat pitää selkeät ja helposti hallittavat kokonaisuudet itsellään.
 
Seudullinen toiminta saa kyselyvastauksissa kannatusta. Esimerkiksi hankintojen seudullistamista kannattaa suurin osa kyselyyn vastaajista. Kyselyvastauksista jää vaikutelma, että kunnat eivät kaipaa konsultteja selvittelemään ulkoistamisen autuaaksi tekeviä vaikutuksia, vaan apua tehostaakseen ja kehittääkseen omia tai kuntien yhteisiä toimintoja, prosesseja tai tuotantotapoja.
 
KTK:n kyselyjen perusteella kuntien omien toimintojen tehostamiseen ei ole kiinnitetty esimerkiksi valtion taholta riittävästi huomiota, vaan kunnat on jätetty yksin. Ne ovat joutuneet säästöjen nimissä vähentämään henkilöstöään. Tämä johtaa siihen, että on pakko ostaa palvelut ulkoa, vaikkei se olisi kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Kuntien toimintojen tehostamiseen tarvitaan kipeästi työkaluja, etteivät kuntien kustannukset karkaa käsistä ja verorasitus entisestään lisäänny.
 
KTK:n kyselyihin vastasi viime vuoden lopulla yhteensä 24 kunnanjohtajaa (kuntien yhteinen asukasluku noin 300 000) ja 40 teknistä johtajaa (kuntien yhteinen asukasluku runsas miljoona).

 

Paavo Taipale

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *