Energiateollisuuden mielestä kaukolämpömarkkinat eivät tarvitse erillissääntelyä. Kilpailuviraston mukaan sääntely on silti mahdollista tulevaisuudessa.

Kilpailuvirasto on lopettanut vuonna 2009 käynnistämänsä kaukolämpöalaa koskevat selvitykset. Mikään tutkituista maan kymmenestä suurimmasta kaukolämpöyhtiöstä ei selvitysten mukaan hinnoitellut vuosina 2004–2008 kaukolämpöä tavalla, jota olisi voitu pitää nykyisen kilpailulain kieltämänä kohtuuttomana hinnoitteluna. Säännösten perusteella voidaan puuttua vain selkeisiin ylilyönteihin hinnoittelussa.

Energiateollisuus ry:n mielestä selvitys osoittaa, että lämmitysmarkkinat toimivat. Kilpailulakiin perustuva viranomaisvalvonta ja eri lämmitysmuotojen välinen kilpailu pitävät hinnat kohtuutasolla.

– Tarvetta kaukolämpöalan erillissääntelyyn ei ole, linjaa Energiateollisuus ry:n kaukolämpötoimialan johtaja Jari Kostama.

Kilpailuviraston mielestä tutkittujen kaukolämpöyhtiöiden hintataso oli korkea, mutta kilpailusäännösten edellyttämä puuttumiskynnys ei kuitenkaan ylittynyt. Virasto painottaa myös, ettei selvitysten lopettaminen tarkoita sitä, että hinnoittelun taso ja kilpailuolosuhteet toimialalla olisivat ongelmattomia.

Siten on mahdollista, että Kilpailuvirasto ottaa alan hinnoittelun uudelleen käsittelyyn. Uuden käsittelyn tarve riippuu paitsi hintatasosta, myös siitä, miten kaukolämmön ja sille vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen – kuten maalämmön – keskinäiseen markkina-asemaan vaikuttava sääntely kehittyy. Sääntely voi liittyä esimerkiksi kaavoitukseen, rakennusmääräyksiin tai lämpöpumppujen rakentamisrajoituksiin.

Viraston mielestä myös alan hinnoittelu ja hinnoittelumekanismit viittaavat siihen, että hinnan sääntelylle voi olla tulevaisuudessa tarvetta.

Antti Pulkkinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *