ELY-keskus selvittää kerran vuodessa, täyttävätkö joukkoliikenneluvan saaneet yhä luvan edellytykset. Myös viranomaiset saavat luovuttaa tietoja aiempaa helpommin.

Hallitus esitti joukkoliikennelain muuttamista torstaina. Laki tulee voimaan maanantaina 12. joulukuuta.

Myös viranomaisten toimivaltaan tulee muutoksia. Osittain muutokset johtuvat EU-lainsäädännöstä.

Lakimuutoksen myötä toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus selvittää kerran vuodessa, täyttävätkö luvanhaltijat edelleen kaikki luvan myöntämisen edellytykset. Vuosittainen selvitys tehdään kaikista luvanhaltijoista. Selvityksen perusteella viranomaiset tunnistavat riskiyritykset, joihin tehdään yritystarkastukset.

ELY-keskuksella on jatkossa aiempaa laajemmat oikeudet saada viranomaisilta tietoja, jos se epäilee että joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty. Tiedot voivat koskea muun muassa verojen maksuun liittyviä rikkomuksia ja sosiaaliturvamaksujen laiminlyöntejä. Keskuksella on oikeus saada myös luvanhaltijoiden vero- ja työsuojelutarkastuskertomukset.

Tien päällä tapahtuvan valvonnan tehostamiseksi joukkoliikennelupien jäljennöksissä otetaan käyttöön turvaominaisuudet. Tällä estetään luvattoman liikenteen harjoittamista. Lisäksi turvaominaisuuksien käyttöönotto mahdollistaa joukkoliikenneluvan jäljennöksen peruuttamisen kuljettajan rikkoessa liikenne- ja ajoneuvoturvallisuutta koskevia säännöksiä toistuvasti ja vakavasti.

Myös liikenneluvan saamisen edellytyksiä muutetaan. Esimerkiksi yritysten vakavaraisuusvaatimuksia tiukennetaan. Yrityksen johdon rikkomukset tarkastellaan aikaisemman vuoden sijasta kahden vuoden ajalta. Myös rikesakot ja ajokiellot otetaan huomioon. Rikkeetöntä taustaa edellytetään jatkossa myös toimitusjohtajalta ja vastuunalaisilta yhtiömiehiltä.

Liikennelupaa ei myönnetä henkilölle, joka on määrätty liiketoimintakieltoon tai väliaikaiseen liiketoimintakieltoon. Liikenteestä vastaavaksi henkilöksi ei voida hyväksyä liiketoimintakiellossa tai väliaikaisessa liiketoimintakiellossa olevaa henkilöä.

Lakimuutoksen myötä syntyy viisi uutta seudullista kunnallista viranomaista. Viiden kaupungin toimivalta-alueen muuttaminen seudulliseksi sekä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimivalta-alueen laajentaminen muuttavat viranomaisten toimivaltajakoa.

Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta siirtyy jonkin verran tehtäviä kaupungeille ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle.

Hallitus antoi marraskuussa esityksen tavaraliikenteen harmaan talouden kitkemiseksi.

Antti Pulkkinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *