Kaupunginjohtajan vuoden saavutus -kilpailun voittajaksi on valittu Helsingin Kalasataman keskuksen toteutuskilpailussa käytetty kilpailullinen neuvottelumenettely.

Hanke on talous- ja suunnittelukeskuksen, kiinteistöviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusviraston, terveyskeskuksen, sosiaaliviraston ja HKL:n yhteinen.
 

Kalasataman keskus valmistuu metroaseman ympärille vuoteen 2021
mennessä. Keskuksen toteuttaa SRV, joka rakentaa kaupallisen keskuksen
ja siihen liittyvät kuusi asuintornia, hotellitornin ja toimistotornin. Kokonaisuus vastaa laajuudeltaan noin kahta Kampin keskusta ja on lajissaan yksi suurimpia Euroopassa vireillä olevia hankkeita.

 
Tuomaristo kiittää toimintatapoja ja prosessien tehokkuutta
 
Arviointiraati perustelee valintaansa toimintatapojen ja prosessien tehokkuudella. Hankkeen läpiviemiseksi kehitettiin eri virastojen yhteistyöstä koostuva ainutlaatuinen neuvotteluprosessi ja organisaatiorakenne, jossa kuusi ryhmää neuvotteli yhtä aikaa. Se mahdollisti neuvottelujen tehokkaan läpiviemisen ja onnistumisen.
 
Raadin mukaan kehitetyllä mallilla saatiin parannettua niin tarjousten laatua kuin kustannustehokkuuttakin. Mallin avulla pystyttiin huomioimaan kummankin osapuolen intressit erinomaisesti. Koska myös riskejä pystyttiin arvioimaan ennakkoon, ne voitiin ottaa sopimuksessa paremmin huomioon. Tämä auttoi riskien ennaltaehkäisyssä.

Projektinjohtaja Hannu Asikainen talous- ja suunnittelukeskuksesta arvioi, että hankkeen läpiviemiseksi kehitetty neuvotteluprosessi lyhensi käytettyä kokonaisaikaa normaaliin, erilliseen kilpailutukseen ja neuvotteluihin verrattuna vähintään 1-2 vuotta.

– Lisäksi menettely mahdollisti hankkeen riskien optimoinnin, jolloin tarjoushintaan ei tarvinnut lisätä tarpeettoman suuria riskivarauksia, Asikainen jatkaa.
 
Arviointiraadin puheenjohtaja, kaupungin henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo uskoo, että sovellettu neuvottelumalli toimii suunnannäyttäjänä isojen hankkeiden läpiviemisessä ja hallintokuntarajat ylittävässä yhteistyössä.

Luotu prosessi lyhensi neuvotteluja ja minimoi riskit

Kilpailullinen neuvottelumenettely toimi Kalasataman keskuksen
toteutuskilpailussa siten, että toteutuskilpailuun ilmoittautuneiden
ehdokkaiden ideasuunnitelmien perusteella kaupunginhallitus valitsi
kolme ehdokasta kilpailullisiin neuvotteluihin.

Kun normaalissa hankinnassa eri osapuolten välillä ei voida
keskustella eri vaihtoehdoista ja toteutusratkaisuista, mahdollisti
valittu tapa suunnitelmaratkaisuista ja toteutussopimuksesta
neuvottelemisen.

Neuvottelujen tehokkaan läpiviennin varmistamiseksi, jaettiin
neuvottelut kuuteen eri aihepiiriä käsittelevään ryhmään, joissa
jokaisessa oli mukana asiantuntijoita eri virastoista. Lisäksi
hankkeella oli kaupungin sisäinen koordinaatioryhmä, jossa käsiteltiin
kunkin ryhmän neuvottelujen etenemistä ja ratkaistiin ongelmallisiksi
osoittautuneita asioita.

Samanaikaisten, kahdeksan kuukautta kestäneiden neuvottelujen lopuksi
kultakin toteuttajaehdokkaalta pyydettiin tarjous siitä, miten
Kalasataman keskus tulisi toteuttaa. Kaupunginvaltuusto valitsi
Kalasataman keskuksen toteuttajaksi SRV Yhtiöt Oyj:n.

Palkinto nyt neljättä kertaa

Kaupunginjohtajan Vuoden saavutus -kilpailu järjestettiin Helsingin kaupungin työyhteisöjen piirissä nyt neljättä kertaa.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen haluaa vuoden saavutus
-kilpailulla kannustaa henkilöstöä tarkastelemaan työympäristöään ja
toimintatapojaan uusista näkökulmista.

Tänä vuonna palkitsemisen
kriteereinä olivat muun muassa toimintatapojen tehokkuuden paraneminen,
yhteiskunnallinen vaikuttavuus, merkittävät taloudelliset
kustannussäästöt ja palvelutuotannon laadun huomattava paraneminen.

Antti Pulkkinen

Helsingin kaupunki: Kalasataman kilpailullinen neuvottelumenettely toi Kaupunginjohtajan vuoden saavutus -kilpailun voiton

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *