Vanhalla kyllästämöalueella on viisi tuhatta tonnia pilaantunutta maata. Vaarana on arseenin päätyminen pohjaveteen.

Puhdistusmääräyksen on antanut Hämeen ELY-keskus.

Lahden keskustan eteläpuolella sijaitseva Sopenkorpi on vanhaa teollisuusaluetta. Pilaantunut alue sijaitsee osoitteessa Mestarinkatu 22.

Paikalla on toiminut vuosina 1947 – 1970 Lahden kaupungin
pylväskyllästämö, jolla on käytetty puutavaran käsittelyyn arseenia,
kromia ja kuparia sisältänyttä CCA-kyllästysainetta.

Ainetta on valunut ja vuotanut maaperään niin, että maaperä on pilaantunut voimakkaasti ja
värjääntynyt paikoitellen vihreäksi. Arseeni on luokiteltu ensimmäisen luokan myrkyksi, ja maaperän arseenipitoisuudet ylittävät paikoin
ongelmajäteraja-arvot.

Vanha kyllästämö sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. Nyt riskinä on, että arseeni ajautuu pohjaveteen ja pilaa sen. Maaperästä pölyävä arseeni on terveysriski myös alueen asukkaille ja alueella liikkuville.

Alue on rakennuskiellossa kunnes maaperä on puhdistettu. Hämeen
ELY-keskuksen mukaan Lahden kaupungin kyllästämön toiminta on ollut
pohjaveden pilaamiskiellon vastaista.

Ennen puhdistamista Lahden kaupungin tulee esittää suunnitelma puhdistustoimenpiteistä.

Antti Pulkkinen


Hämeen ELY-keskuksen tiedote

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *