Insinööritoimistojen tilaukset ovat lisääntyneet kymmenellä prosentilla viimeisen puolen vuoden aikana. Taustalla ovat teollisuussuunnittelun lisääntynyt vienti sekä infra- ja talosektorin kasvu.

Samalla insinööritoimistojen tilauskanta on noussut lähelle normaalitasoa. Kasvun jarruna ovat kuitenkin teollisuuden vähäiset kotimaiset hankkeet ja rakennusalan viennin väheneminen.

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton SKOL:in tuoreen suhdannekatsauksen mukaan jäsenyritysten kokonaistilauskanta oli lokakuussa 22 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten, yli 560 miljoonaa euroa. Tilauskanta vastaa keskimäärin lähes puolen vuoden työmäärää. Kasvun myötä alan lomautukset ovat loppuneet ja henkilöstön määrä on kasvanut neljä prosenttia vuoden aikana.

Teollisuussuunnittelijoiden vientitilauskanta on yli kaksinkertaistunut vuoden takaisista pohjalukemista, mutta kotimaan työt ovat hieman vähentyneet. Teollisuussuunnittelijoiden kokonaistilauskanta on kuitenkin vielä neljänneksen pienempi kuin ennen taantumaa. Tilauskannasta yli puolet on vientitöitä.

Myös talo- ja infrasektorilla tilauskannat ovat selvästi runsaammat kuin vuosi sitten. Uusia töitä on ollut tarjolla yhtä paljon kuin edellisellä puolivuotisjaksolla, mutta erityisesti julkisissa hankinnoissa lisääntynyt hintakilpailu on hidastanut tilauskannan kasvua ja heikentänyt kannattavuutta.

Rakennusala palasi kesän aikana lähes normaaliin työtilanteeseen, kun lähes kaikki taantuman vuoksi keskeytetyt suunnitteluhankkeet ovat käynnistyneet. Osaavista suunnittelijoista on ollut puutetta erityisesti rakenne- ja talotekniikkasuunnittelussa.

Yritykset arvioivat markkinatilanteen heikentyvän ensi vuonna. Kotimarkkinanäkymien saldoluku putosi kyselyssä peräti 40 prosenttia miinukselle. Huolenaiheena ovat vähenevät kotimaiset investoinnit niin teollisuudessa, talonrakentamisessa kuin infrasektorillakin.

Antti Pulkkinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *