Kuntaliitto palkitsi vuoden parhaana kunta-alaa käsittelevänä opinnäytetyönä arkkitehti Sofia de Vochtin tutkielman, jossa perehdytään kaupunkien kutistumiseen suomalaisena ilmiönä.

Työssään de Vocht tarkastelee kutistumista toisaalta yleisenä ja globaalina ilmiönä, toisaalta paikkakunnan historian ja kaupungin kehityspiirteiden analyysin avulla. Lisäksi de Vocht pohtii, miten kutistuminen vaikuttaa kaupunkiin ja ideoi kaupungille neljä mahdollista tulevaisuutta. Esimerkinomaisena tutkimus- ja suunnittelukohteena on Pohjois-Savossa sijaitseva Varkauden kaupunki.

– Tekijä käsittelee Suomessa melko tuntematonta ja jopa tabuna pidettyä kutistuvien kaupunkien ilmiötä ja nostaa sen keskusteluun. Työssä on yhdistetty onnistuneesti perinteisen kaupunkisuunnittelun ja skenaarioihin perustuvan lähestymistavan keinoja ja siinä nivotaan jäntevästi yhteen globaalit megatrendit ja niiden vaikutukset yksittäisessä kaupungissa, Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom perustelee valintaa.

Tutkielma saa kiitosta aiheen ajankohtaisuudesta, lähestymistavan tuoreudesta ja käyttöarvosta kuten myös tulevaisuussuuntautuneisuudesta, kielen elävyydestä ja kuvien havainnollistavasta käytöstä. Työtä pidetään poikkeuksellisen mielenkiintoisena ja tärkeänä.

Sofia de Vochtin diplomityö ”Varkaus: Neljä tulevaisuutta kutistuvalle kaupungille” on tehty Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunnan arkkitehtuurin laitokselle.

Kunniamaininnat kahdelle tutkielmalle

Kuntaliitto myönsi kunniamaininnan hallintotieteen maisteri Markku Järvelälle tutkielmasta ”Maapolitiikan roolit Ylivieskan kaupallisessa murroksessa”.

Tutkimuksessa tarkastellaan Ylivieskan kaupallisen keskustan painopisteen vähittäistä siirtymistä ydinkeskustasta Savariin ohikulkutien varteen. Tutkimuksessa on etsitty vastauksia siihen, miten kaupungin maapolitiikka ja kaavoitusmonopoli ovat vaikuttaneet kaupallisen murroksen etenemiseen.

Toinen kunniamaininta annettiin arkkitehti Sirpa Luomalle tutkielmasta ”Nosegrind presiin – nousevien lajien liikuntaympäristöt Oulussa”.

Palkinnot jaetaan vuosittain

Kuntaliitto palkitsee vuosittain 2 000 euron suuruisella apurahalla parhaan kunta-alaa käsitelevän pro gradu -tasoisen opinnäytetyön sekä jakaa kaksi kunniamainintaa.

Valinta on tehty yliopistojen ja korkeakoulujen tekemien ehdotusten pohjalta, joita saatiin tänä vuonna seitsemäntoista kappaletta kaikkiaan kahdeksasta yliopistosta ja korkeakoulusta.

Antti Pulkkinen

Kuntaliiton vuosittainen pro gradu -tunnustuspalkinto

Katso Sofia de Vochtin haastattelu kunta.tv:ssä http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=86080

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *