Turun kaupunki aloitti kestävän kehityksen yhteistyön suuryritysten kanssa. Yritykset kiittelevät Turun aktiivista ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa.

Kestävän kehityksen asiantuntijat viidestä suuryrityksestä vierailivat Turussa torstaina. Vierailun yhteydessä julkistettiin arvio, jonka mukaan kaupungilla on hyvät mahdollisuudet realistisiin ja nopeisiin kestävän kaupunkikehityksen ratkaisuihin.

Turun arviointiin osallistuivat Acciona, GDF Suez, Siemens, Toyota, TNT ja UTC. Arviointi on ensimmäinen laatuaan maailmassa ja sen takana on Maailman liike-elämän kestävän kehityksen neuvosto.

Arvioinnissa ehdotetaan Turulle useita konkreettisia toimenpiteitä liikkumisen, energiantuotannon ja -kulutuksen kehittämiseksi entistä ympäristöystävällisemmäksi. Energia ja liikkuminen ovat keskeisimmät kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajat Turussa.

– Jos haluamme vihreän maailman, niin meidän täytyy aloittaa kaupungeista, koska niissä on kestävän kehityksen kannalta suurimmat haasteet. Nyt haluamme nähdä, onko yritysyhteistyö ratkaisu kestävään tulevaisuuteen, WBCSD:n johtaja Christian Kornevall sanoo.

– Pilottikaupungiksi valitseminen on Turulle suuri kunnia ja ajoitus on täydellinen. Yhteistyö yritysten kanssa auttaa yhteisten tavoitteiden ja yhä parempien toimintatapojen löytämisessä, uskoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arve.

– Yritysyhteistyö nopeuttaa asioiden edistymistä ja estää vääriä investointeja, kaupunginjohtaja Aleksi Randell summaa.

Mikä WBCSD?

Maailman liike-elämän kestävän kehityksen neuvoston (World Business Council on Sustainable Development eli WBCSD) tavoitteena on löytää kestävän kehityksen innovaatioita sekä miettiä niiden toteutusmahdollisuuksia jäsenten kanssa. Neuvoston sen jäseninä on 200 yhtiötä yli 30 maasta. WBCSD:n hallituksen puheenjohtajana toimii Jorma Ollila.

Nyt tehty arviointi on osa WBCSD:n Urbaani infrastruktuuri -aloitetta. Aloite on globaali ja vastaavia arviointeja on valmisteilla useita kaikissa maanosissa.

Turun valmiudet arvioitiin hyviksi

Turku valittiin pilottikaupungiksi, koska sillä arvioitiin olevan sekä hyvä pohja kestävän kehityksen edistämisessä että valmius uusien toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Turun kaupunki on ilmasto- ja ympäristöpolitiikassaan aktiivinen toimija, jonka ohjelmat ja toimenpiteet kestävät hyvin kansallisen ja kansainvälisen vertailun.

Kaupunginvaltuuston lokakuussa 2009 hyväksymässä ilmasto- ja ympäristöohjelmassa linjataan, että kasvihuonekaasupäästöt on alennettava ilmaston kannalta kestävälle tasolle. Vähennystavoitteeksi vuoteen 2020 mennessä ohjelmassa on asetettu 30 prosenttia vuoden 1990 tasosta asukaskohtaisesti laskettuna.

Ohjelmassa linjatuin toimenpitein vuodelle 2020 asetettuun tavoitteeseen tullaan varsin todennäköisesti pääsemään, kaupunki arvioi.

Antti Pulkkinen

Turun kaupunki: Turku aloitti kestävän kehityksen yhteistyön suuryritysten kanssa

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *