Tampereelle Vuoreksen Isokuuseen on tulossa noin 1 650 asuntoa, joista 500–700 toteutetaan puurakenteisiin asuintaloihin.

Isokuusen alueesta on tarkoitus tulla yhtenäinen, puusta rakennettu alue, jossa on puukerrostaloja, puisia liikerakennuksia ja puisia pientaloja. Asunnoista puolet sijoittuu puukerrostaloihin. Toteutuessaan alue on suurin nykyaikainen puukaupunkiympäristö Suomessa.

– Vuoreksen suunnittelun ja toteutuksen keskeisiä lähtökohtia ovat monimuotoisuus, luonnonläheisyys ja ekotehokkuus. Isokuusen puurakentamisen alue luo Tampereen seudulle uutta yritystoimintaa. Puurakentaminen tuo uuden näkökulman Vuoreksen kehittämiseen, monipuolistaa asuntotarjontaa ja siten lisää alueen vetovoimaa, projektijohtaja Pertti Tamminen uskoo.

Isokuusen alue on merkittävä osa rakentuvaa Vuoreksen noin 13 000 asukkaan kaupunginosaa. Kaikkiaan Isokuuseen on tulossa noin 3 300 asukasta, ja sinne syntyy uuden kaupunginosan alakeskus palveluineen. Isokuusen alue sijaitsee Vuoreksen pohjoisosassa, Särkijärven ja rakenteilla olevan Vuoreskeskuksen välissä. Alueelle laaditaan ensin yleissuunnitelma, minkä jälkeen tehdään asemakaavat.

 

Suomessa on rakennettu jonkin verran puukerrostaloja ja puisia asuinalueita, mutta sekä puurakentamiseen että ekotehokkaaseen rakentamiseen leimallisesti perustuvien kokonaisten kaupunginosien systemaattisesta kehittämisestä ja aluesuunnittelusta ei ole aikaisempaa kokemusta. Tampereen kaupungin ja tutkimus- ja kehitysyhtiö Finnish Wood Research Oy:n yhteinen kehityshanke PuuVuores vastaa tähän tarpeeseen.

Suomessa on kaiken kaikkiaan rakennettu vain 31 yli 2-kerroksista asuinpuukerrostaloa ja 3 toimistopuukerrostaloa lähes yksinomaan yksittäisinä pilottikohteina. Isokuusen kaltaista ekotehokasta ja kilpailukykyistä puukerrostaloaluekokonaisuutta ole toistaiseksi pystytty toteuttamaan.

PuuVuores-hankkeella pyritään vähentämään hankkeen toteutumiseen liittyviä riskejä muun muassa tavanomaista tiiviimmällä yhteistyöllä alan tutkijoiden, toimijoiden ja kaupunkisuunnittelua tekevien ammattilaisten kesken.

Alueen eko- ja energiatehokkuuden toteutumiseksi yhteistyössä on mukana Tampereen kaupungin ECO2 -hanke, joka on kehittänyt ekotehokkuustyökalun kaupunkisuunnittelua varten. Isokuusen ekotehokkaan puukaupungin kehitysprojekti saa rahoitusta Tekesiltä (Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus).

FWR:n ja Tampereen kaupungin yhteistutkimushankkeessa selvitetään vaihtoehtoisten kaupunki- ja korttelimallien energiatehokkuus ja hiilijalanjälki laskennallisten tarkasteluiden pohjalta. Tiiviin kaupunkimaisen puurakentamisen arkkitehtiratkaisujen visualisointia ja kehittämistä tutkitaan virtuaalimallien avulla. 

Isokuusen alueen maankäytön suunnittelu tehdään kumppanuuskaavoitusmallin mukaisesti, mikä mahdollistaa tavanomaista tiiviimmän yhteistyön kaavoittajien ja toteuttajien kesken sekä rakentajien sitoutumisen sovitun lopputuloksen toteuttamiseen. Hankkeessa kehitetään myös uutta kumppanuuskaavoitusyhteistyön mallia aluetasolla.

Antti Pulkkinen

Tampereen kaupunki: Vuoreksen Isokuuseen tulossa mittava nykyaikainen puukaupunkiympäristö

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *