Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän laatimaan ehdotuksen valtioneuvoston asuntopoliittiseksi toimenpideohjelmaksi vuosille 2012–2015. Ryhmässä on myös Kuntaliiton edustaja.

Ohjelman laatiminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Sen mukaisesti on turvattava sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoiset asuntomarkkinat, kiinnitettävä huomiota asumisen laatuun sekä turvattava erityisryhmien asumistarpeita.

Asuntopolitiikalla on tarkoitus edistää kohtuuhintaista asumista sekä kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia elämäntilanteeseensa sopivaan asumiseen, kestävää kehitystä, työmarkkinoiden toimivuutta ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on lisätä erityisesti pieni- ja keskituloisille suunnattua vuokra-asuntotuotantoa.

Toimenpideohjelman valmisteluun liittyy viisi muuta hallitusohjelmaan kirjattua poikkihallinnollista tehtävää, jotka koskevat pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman jatkamista, ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman laatimista, valtion ja kuntien aiesopimusten kehittämistä ja laajentamista, asuinalueiden elinvoimaa ja segregaation ehkäisemistä sekä kehitysvammaisten asumisen ohjelman toteuttamista.

Ohjelmaan kirjataan asuntopolitiikan toimenpide-ehdotusten lisäksi ehdotukset niiden rahoituksesta ja toteutusaikataulusta.

Työryhmän puheenjohtajana toimii talousasioiden alivaltiosihteeri Jukka Pekkarinen valtioneuvoston kansliasta. Työryhmän muut jäsenet edustavat hallitusryhmiä, ministeriöitä ja asumisalan monia eri toimijoita. Kuntaliitosta on mukana Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö –yksikön johtaja Leena Karessuo.

Työryhmän toimikausi päättyy 31.1.2012.

Antti Pulkkinen

Ympäristöministeriö: Työryhmä laatimaan asuntopoliittista ohjelmaa

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *