Kuntaliitto antoi lausuntonsa esityksistä joukkoliikennelain ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutusta koskevan lain muuttamisesta liikenne- ja viestintäministeriölle. Harmaan talouden torjuntaa ja seudullista joukkoliikenneviranomaista tuetaan.

Lakimuutosten tavoitteena on säätää maantieliikenteen ammattiin ja markkinoille pääsyä koskevien EU-direktiivien soveltamisesta kansallisessa lainsäädännössä. Samassa yhteydessä esitetään myös useita toimenpiteitä harmaan talouden mahdollisuuksien vähentämiseksi. Joukkoliikennelakiin esitetään lisäksi uusia seudullisia toimivaltaisia viranomaisia sekä selkeytetään muiden kuntien mahdollisuuksia ostaa täydentäviä joukkoliikennepalveluja.
 
Ammattiin pääsyä ja harmaan talouden torjuntaa koskevat muutokset ja niiden mukaiset toimenpiteet lisäävät viranomaisten tarkastuksia ja valvontaa. Kuntaliitto katsoo lausunnossaan muutosten olevan kannatettavia, koska niiden tavoitteena on varmistaa maantiekuljetusten ammattitaitoisuutta ja luotettavuutta sekä estää harmaan talouden lisääntymistä.
 
Uudet toimenpiteet lisäävät kuitenkin viranomaisten tarkastustyötä ja erityisesti ELY- keskuksien tehtäviä. ELY- keskuksille on jo aiemmin lisätty joukkoliikennelaissa vaativia ja työllistäviä tehtäviä. Uusien lisäysten myötä tulee huolehtia siitä, että keskuksille järjestetään riittävät resurssit näiden kaikkien tehtävien suorittamiseen. Kuntaliiton mukaan tietotekniikan ja rekistereiden kehittäminen on erittäin tärkeää asian- ja ajanmukaisen valvonnan suorittamiseksi samantasoisena maan eri ELY- keskuksissa.
 
Kuntien toimintaan esitetyt muutokset eivät juuri tuo muutoksia. Joukkoliikennelakiin on esitetty viisi uutta seudullista kunnallista viranomaista sen pohjalta, mitä näiden alueiden kunnat ovat yhteisesti kuntalain yhteistoiminnan mukaisesti valmistelleet. Kuntaliiton näkemyksen mukaan seudullinen joukkoliikenneviranomainen tukee kaupunkiseutusuunnitelmien ja niiden jatkotöiden tavoitteita ja toteuttamista sekä työssäkäyntialueiden liikennepalvelujen rationaalista järjestämistä.
 
Joukkoliikennelaissa on ennestään neljä aluetta, joilla on otettu käyttöön seudullinen kunnallinen joukkoliikenteen viranomainen ja on sovittu yhteistyöstä joukkoliikenteen järjestämisessä. Kuntaliitto katsoo, että vastaavasti nyt uusien alueiden, Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Porin ja Turun seutujen, toimivaltaoikeudet tulee lisätä joukkoliikennelakiin alueen kuntien sopimusten ja päätösten mukaisesti. 
 
Paavo Taipale
 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *