Kaupunkimetsillä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutosta voidaan hidastaa, jos kivihiili polttoaineena korvataan metsäbioenergialla.

Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii silti myös energian kokonaiskulutuksen vähentämistä. Metsäbioenergia ei yksinään toimi taloudellisena ilmastomuutoksen jarruttajana, vaan sillä pitäisi korvata ennen kaikkea kivihiileen tai muuhun hiilipäästöiltään vastaavaan energialähteeseen perustuvaa energiantuotantoa.

Asia käy ilmi Lahden kaupungin metsille tehdystä hiilimetsänhoito-ohjelmasta. Simosol Oy ja Indufor Oy tekivät Aalto yliopiston Lahden keskuksen tilauksesta Lahden kaupungin metsien hiilitaseen selvityksen. Selvitys on osa ”Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään”-hanketta (IMMU).

Hankkeessa tarkasteltiin laskennallisesti metsien ja maaperän hiilitasetta sekä metsien käsittelyn vaikutusta hiilitaseeseen kaupungin omistamalla noin 5 000 hehtaarin laajuisella kaupunkimetsäalueella.

Tuloksena saatiin käsittelyohjeet, joiden avulla metsien puustoon ja maaperään sitoutuvan hiilen määrä voidaan maksimoida seuraavan 30 vuoden aikana.

Pelkästään metsien hiilimäärä huomioon otettaessa hakkuita tehtäisiin seitsemällä prosentilla metsäalasta.

Kun laskelmassa otetaan huomioon biomassa korvaavana energialähteenä kivihiilelle, metsiä käsiteltäisiin aktiivisemmin. Hakkuiden osuus nousisi 74 prosenttiin.

Jos bioenergialla taas korvattaisiin energiatuotantoa kohdentamattomasti, hakkuita tehtäisiin 58 prosentilla pinta-alasta. Mikäli laskelmissa huomioitaisiin lisäksi puuperäisten tuotteiden muita tuotteita korvaava vaikutus niiden käytön aikana, hakkuiden osuus nousisi todennäköisesti entisestään.

Samoin kävisi tehtäessä suunnittelu pidemmälle aikavälille kuin käytetty 30 vuotta.

Antti Pulkkinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *